Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, syyskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2018-04-13)
B Kaivostoiminta ja louhinta 08/2017 22,5 22,8 0,3
09/2017 13,5 13,4 -0,1
10/2017 27,1 26,9 -0,2
11/2017 -1,5 -1,8 -0,3
12/2017 13,6 13,5 -0,1
C Teollisuus 08/2017 8,3 7,7 -0,6
09/2017 2,1 1,8 -0,3
10/2017 9,9 9,6 -0,3
11/2017 10,2 9,7 -0,5
12/2017 1,3 1,2 -0,1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 08/2017 6,2 5,8 -0,4
09/2017 9,7 9,5 -0,2
10/2017 1,6 2,2 0,6
11/2017 -6,6 -6,9 -0,3
12/2017 -2,9 -3,2 -0,3
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 08/2017 7,7 7,5 -0,2
09/2017 3,5 3,0 -0,5
10/2017 7,9 7,6 -0,3
11/2017 6,5 6,4 -0,1
12/2017 3,9 4,0 0,1
10-11 Elintarviketeollisuus 08/2017 2,6 2,2 -0,4
09/2017 0,1 0,1 0,0
10/2017 6,2 5,9 -0,3
11/2017 4,0 3,9 -0,1
12/2017 -1,2 -1,2 0,0
13-15 Tekstiiliteollisuus 08/2017 3,1 2,6 -0,5
09/2017 -1,0 -1,2 -0,2
10/2017 10,3 9,9 -0,4
11/2017 6,5 4,8 -1,7
12/2017 -3,7 -3,5 0,2
16-17 Metsäteollisuus 08/2017 8,9 8,7 -0,2
09/2017 2,2 2,0 -0,2
10/2017 10,0 10,0 0,0
11/2017 8,6 8,5 -0,1
12/2017 2,0 2,0 0,0
19-22 Kemianteollisuus 08/2017 7,7 8,0 0,3
09/2017 1,0 0,8 -0,2
10/2017 7,5 7,0 -0,5
11/2017 6,4 6,4 0,0
12/2017 16,7 16,7 0,0
24-30 Metalliteollisuus 08/2017 10,7 9,2 -1,5
09/2017 3,2 2,6 -0,6
10/2017 12,4 12,1 -0,3
11/2017 13,7 12,9 -0,8
12/2017 -3,4 -3,5 -0,1
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 08/2017 6,8 3,0 -3,8
09/2017 2,7 1,1 -1,6
10/2017 12,2 11,2 -1,0
11/2017 13,7 11,9 -1,8
12/2017 -2,3 -2,2 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 08/2017 8,8 7,9 -0,9
09/2017 2,2 1,8 -0,4
10/2017 10,7 10,3 -0,4
11/2017 10,9 10,3 -0,6
12/2017 -0,3 -0,4 -0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
C Teollisuus 2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
10-11 Elintarviketeollisuus 2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
13-15 Tekstiiliteollisuus 2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
16-17 Metsäteollisuus 2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
19-22 Kemianteollisuus 2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
24-30 Metalliteollisuus 2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
1) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2018, tammikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 13.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. tammikuu 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/01/tlv_2018_01_2018-04-13_rev_001_fi.html