Liitetaulukko 1. Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1)
03-05/2020 06-08/2020 09-11/2020 12/20-02/21 02/2021
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito -7,9 -6,9 -5,4 -1,4 5,1
1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 31.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. helmikuu 2021, Liitetaulukko 1. Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/02/tlv_2021_02_2021-03-31_tau_001_fi.html