Julkaistu: 27.8.2004

Tieliikennekuolemien määrä laski selvästi vuonna 2003 - henkilöautossa kuolleiden määrä alhaisin vuosiin

Vuonna 2003 tapahtui 6 907 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui 9 088 ihmistä.

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä kasvoi edellisvuosista. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla. Kuolleiden määrä on vaihdellut viime vuosina neljän sadan tuntumassa, nyt kuolleiden määrä laski selvästi tämän alle. Kuolleita oli 36 vähemmän kuin edellisvuonna.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2003. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Sami Saarikivi (09) 1734 2789,
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.8.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2003/ton_2003_2004-08-27_tie_001.html