Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 344, mikä on 15 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 22 ja loukkaantui 471 ihmistä. Kuolleita oli 16 vähemmän ja loukkaantuneita 14 enemmän kuin maaliskuussa 2004.

Tammi-maaliskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 182, mikä on 40 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 92 eli 9 enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 238 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 33 vähemmän kuin alkuvuonna 2004. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 13, kun viimevuoden vastaava luku oli 3 ja viimeisen neljän vuoden keskiarvo 8.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Maaliskuu 2005 Tammi-maaliskuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 -3 126 20 15 1 355 -8
   Helsinki - -1 58 13 2 -1 122 -31
   Espoo - - 14 6 - -1 38 -2
   Vantaa 1 1 15 4 4 4 52 10
Itä-Uusimaa 1 1 14 3 3 1 49 18
Varsinais-Suomi 2 2 42 -6 13 10 137 -21
   Turku - - 10 -8 - -1 43 -25
Satakunta - -1 8 -17 1 - 66 -1
Kanta-Häme - - 12 6 4 2 47 7
Pirkanmaa - - 37 -3 7 4 109 -18
   Tampere - - 14 -5 - -2 39 -17
Päijät-Häme - - 13 -2 2 2 68 21
Kymenlaakso - -1 31 17 2 -2 80 10
Etelä-Karjala 2 2 8 3 5 4 38 16
Etelä-Savo - -1 17 4 3 - 52 1
Pohjois-Savo - -2 22 5 2 - 79 10
Pohjois-Karjala 1 -1 13 4 3 - 45 -6
Keski-Suomi 4 -19 20 -13 11 -12 98 15
Etelä-Pohjanmaa 3 2 26 -5 4 -4 68 -32
Pohjanmaa - -2 12 3 2 -2 52 16
Keski-Pohjanmaa - - 5 2 - - 21 -1
Pohjois-Pohjanmaa 5 5 30 -7 9 6 104 -10
   Oulu - - 14 -4 - - 46 -5
Kainuu 1 1 10 5 1 - 36 15
Lappi 1 1 25 -5 4 -2 89 -5
Ahvenanmaa - - - - 1 1 5 2
Koko maa 22 -16 471 14 92 9 1 598 29

 

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 45 ihmistä. Toiseksi eniten kuolemia sattui jalankulkijaonnettomuuksissa, joissa kuoli 15, mikä on 5 enemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-maaliskuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-maaliskuun tieliikenteessä kuoli 59 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 39. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 16 ja polkupyöräilijöitä 5.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-maaliskuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 22. 35-44 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 13 eli 5 enemmän ja 45-54 -vuotiaille 12 eli 6 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 68 ja naisia 24. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-maaliskuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
0-5 2 1 2 1 2 1
6-9 1 3 1 - 1 1
10-17 5 5 2 3 2 1
18-20 3 3 4 1 5 2
21-24 4 6 2 - 1 0
25-34 16 10 7 6 8 3
35-64 26 14 27 10 6 13
65-74 4 3 6 3 4 2
75- 7 5 4 - 4 5
Yhteensä 68 50 54 24 33 27

 

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 119, mikä on 7 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 10, kun tammi-maaliskuussa 2004 niitä oli 3.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-maaliskuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 29 25 31
Itä-Uusimaa 2 4 2
Varsinais-Suomi 14 4 12
Satakunta 5 5 6
Kanta-Häme 5 5 3
Pirkanmaa 10 12 10
Päijät-Häme 5 1 4
Kymenlaakso 1 7 4
Etelä-Karjala 4 4 3
Etelä-Savo 7 2 4
Pohjois-Savo 4 7 5
Pohjois-Karjala 3 4 1
Keski-Suomi 2 7 6
Etelä-Pohjanmaa 7 6 4
Pohjanmaa 3 3 2
Keski-Pohjanmaa 1 - 1
Pohjois-Pohjanmaa 11 11 11
Kainuu 2 2 1
Lappi 3 3 7
Ahvenanmaa 1 - -
Yhteensä 119 112 117

 

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-maaliskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. maaliskuu 2005, Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/03/ton_2005_03_2005-04-21_kat_001.html