Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 656, mikä on 130 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 32 ja loukkaantui 835 ihmistä. Kuolleita oli 8 vähemmän ja loukkaantuneita 162 enemmän kuin toukokuussa 2004.

Tammi-toukokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 262, mikä on 148 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 144 ihmistä eli 15 vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 476 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 16 vähemmän kuin alkuvuonna 2004. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 17, kun viimevuoden vastaava luku oli 5 ja viimeisen neljän vuoden keskiarvo 14.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Toukokuu 2005 Tammi-toukokuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 8 6 199 28 24 5 664 1
   Helsinki 1 1 64 6 3 - 236 -21
   Espoo 3 2 35 19 3 1 84 11
   Vantaa - - 23 3 4 4 85 17
Itä-Uusimaa - - 19 2 4 1 83 24
Varsinais-Suomi - -2 72 -2 17 12 255 -7
   Turku - -1 25 -3 1 -1 86 -20
Satakunta 1 - 52 9 2 - 143 -2
Kanta-Häme - -3 20 -3 5 -3 83 -5
Pirkanmaa 1 -2 69 30 11 - 214 -3
   Tampere 1 - 35 21 1 -2 87 -5
Päijät-Häme - -2 28 -7 5 1 119 19
Kymenlaakso 5 4 52 34 7 - 155 39
Etelä-Karjala - -4 21 4 5 - 71 13
Etelä-Savo 2 - 50 12 5 -2 120 4
Pohjois-Savo - -5 20 -4 3 -5 115 -3
Pohjois-Karjala 2 2 19 11 6 - 88 17
Keski-Suomi 1 -4 51 20 14 -16 184 37
Etelä-Pohjanmaa 3 - 40 13 8 -8 143 -15
Pohjanmaa 2 2 17 -6 4 - 93 22
Keski-Pohjanmaa 1 - 12 8 1 - 43 10
Pohjois-Pohjanmaa 3 -1 55 4 13 - 195 -15
   Oulu - - 27 7 - -1 89 -11
Kainuu 1 - 12 7 3 - 52 7
Lappi 2 1 22 - 6 -1 131 -4
Ahvenanmaa - - 5 2 1 1 13 7
Koko maa 32 -8 835 162 144 -15 2 964 146

 

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 55 ihmistä. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 34, mikä on 8 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-toukokuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-toukokuun tieliikenteessä kuoli 97 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 96. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 19 ja polkupyöräilijöitä 10.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-toukokuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 31. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 25 eli 8 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 18 eli saman verran kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 108 ja naisia 36. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-toukokuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
2005 2004 keskiarvo
2001-2003
0-5 3 2 2 1 2 1
6-9 3 3 1 - 1 1
10-17 5 11 3 3 4 2
18-20 6 15 13 1 6 4
21-24 6 11 7 2 2 0
25-34 25 19 10 6 9 5
35-64 41 36 41 16 11 18
65-74 7 5 11 6 6 3
75- 12 9 7 1 7 8
Yhteensä 108 111 96 36 48 41

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 290, mikä on 19 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 20, kun tammi-toukokuussa 2004 niitä oli 11.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-toukokuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 69 48 59
Itä-Uusimaa 3 10 5
Varsinais-Suomi 27 12 27
Satakunta 15 19 13
Kanta-Häme 10 13 6
Pirkanmaa 18 24 22
Päijät-Häme 13 8 9
Kymenlaakso 9 12 11
Etelä-Karjala 8 11 9
Etelä-Savo 19 13 11
Pohjois-Savo 9 19 11
Pohjois-Karjala 15 5 5
Keski-Suomi 11 16 15
Etelä-Pohjanmaa 17 13 10
Pohjanmaa 8 5 5
Keski-Pohjanmaa 1 1 5
Pohjois-Pohjanmaa 22 25 19
Kainuu 5 7 3
Lappi 10 10 14
Ahvenanmaa 1 - 1
Yhteensä 290 271 258

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-toukokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. toukokuu 2005, Toukokuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/05/ton_2005_05_2005-06-22_kat_001.html