Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 856, mikä on 245 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 39 ja loukkaantui 1 116 ihmistä. Kuolleita oli 11 enemmän ja loukkaantuneita 305 enemmän kuin heinäkuussa 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tapahtuneilla muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin tällä ei ole vaikutusta.

Tammi-heinäkuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 3 807, mikä on 493 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 220 ihmistä eli 5 enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 783 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 71 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-heinäkuussa. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 22, kun viimevuoden vastaava luku oli 7 ja sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 20.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Heinäkuu 2005 Tammi-heinäkuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 7 6 222 73 34 13 1 033 75
   Helsinki 1 1 76 20 4 1 378 18
   Espoo 1 - 25 12 4 1 125 26
   Vantaa 1 1 22 12 6 6 127 27
Itä-Uusimaa 4 4 30 12 9 6 131 31
Varsinais-Suomi 2 - 126 44 22 15 474 61
   Turku - - 39 11 2 - 155 -1
Satakunta 2 2 68 32 4 1 262 32
Kanta-Häme 3 2 33 -2 10 1 142 -8
Pirkanmaa 5 5 76 18 19 4 372 25
   Tampere 3 3 29 13 4 - 149 21
Päijät-Häme 1 - 36 9 6 - 181 30
Kymenlaakso 3 1 70 35 15 5 274 95
Etelä-Karjala - -4 21 -11 5 -5 107 -8
Etelä-Savo 1 - 59 15 8 -2 237 42
Pohjois-Savo 2 - 56 18 7 -4 215 29
Pohjois-Karjala - -1 27 5 13 1 137 19
Keski-Suomi 3 -1 51 13 21 -14 283 55
Etelä-Pohjanmaa 2 - 42 -8 13 -6 226 -9
Pohjanmaa 2 2 26 4 6 1 138 23
Keski-Pohjanmaa 1 1 16 8 3 2 72 21
Pohjois-Pohjanmaa - -2 70 19 14 -4 325 -3
   Oulu - -1 23 11 - -3 135 3
Kainuu 1 - 36 26 4 -1 108 44
Lappi - -4 49 -3 6 -8 213 4
Ahvenanmaa - - 2 -2 1 - 16 4
Koko maa 39 11 1 116 305 220 5 4 946 562

 

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 77 ihmistä. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 54, mikä on 14 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-heinäkuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-heinäkuun tieliikenteessä kuoli 146 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 130. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 20 ja polkupyöräilijöitä samoin 20.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-heinäkuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 38. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 32 eli 7 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 30 eli 9 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 164 ja naisia 56. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-heinäkuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo 2001-2003 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
0-5 4 3 3 1 2 2
6-9 4 3 2 2 1 1
10-17 10 12 8 3 5 5
18-20 15 17 20 4 7 4
21-24 8 20 14 4 3 1
25-34 31 21 20 7 12 5
35-64 64 47 58 19 15 23
65-74 8 11 16 11 8 7
75- 20 15 12 5 13 12
Yhteensä 164 149 153 56 66 60

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 538, mikä on 45 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 32, kun tammi-heinäkuussa 2004 vastaava luku oli 23.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-heinäkuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 105 79 94
Itä-Uusimaa 14 14 11
Varsinais-Suomi 48 31 51
Satakunta 26 30 24
Kanta-Häme 19 23 9
Pirkanmaa 42 39 41
Päijät-Häme 24 17 17
Kymenlaakso 27 19 21
Etelä-Karjala 14 21 17
Etelä-Savo 31 35 20
Pohjois-Savo 20 32 22
Pohjois-Karjala 26 13 9
Keski-Suomi 25 34 29
Etelä-Pohjanmaa 26 21 20
Pohjanmaa 14 8 10
Keski-Pohjanmaa 7 3 7
Pohjois-Pohjanmaa 34 47 36
Kainuu 9 10 10
Lappi 26 17 24
Ahvenanmaa 1 - 2
Yhteensä 538 493 474

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-heinäkuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 25.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. heinäkuu 2005, Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/07/ton_2005_07_2005-08-25_kat_001.html