Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 557, mikä on 8 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 26 ja loukkaantui 713 ihmistä. Kuolleita oli 1 enemmän ja loukkaantuneita 15 enemmän kuin marraskuussa 2004.

Tammi-marraskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 501, mikä on 565 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 342 ihmistä eli yhtä paljon kuin tammi-marraskuussa 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tehdyillä muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin muutokset eivät vaikuta.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 331 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 44 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-marraskuussa. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 31, kun viimevuoden vastaava luku oli 16 (sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 33).

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet marraskuussa ja tammi-marraskuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Marraskuu 2005 Tammi-marraskuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 5 -1 165 6 54 14 1 761 71
   Helsinki 1 1 66 26 8 - 686 44
   Espoo - -1 19 -4 6 2 203 26
   Vantaa 1 1 14 -17 11 9 218 19
Itä-Uusimaa - -1 21 10 11 4 200 39
Varsinais-Suomi 1 - 51 -5 31 15 800 20
   Turku - - 18 -10 5 1 272 -29
Satakunta 3 1 30 -13 10 - 420 -3
Kanta-Häme - - 32 13 13 3 242 -21
Pirkanmaa 2 - 53 6 37 9 680 122
   Tampere - - 18 -6 7 3 275 61
Päijät-Häme 1 - 42 22 14 7 307 39
Kymenlaakso 3 1 20 -26 19 4 393 47
Etelä-Karjala 2 1 16 -13 13 2 196 -63
Etelä-Savo - - 23 3 16 -3 349 47
Pohjois-Savo - -1 34 21 11 -13 362 74
Pohjois-Karjala - - 21 -5 15 1 229 29
Keski-Suomi 1 -1 34 - 27 -15 469 84
Etelä-Pohjanmaa 3 2 33 -17 20 -9 383 -18
Pohjanmaa 2 1 26 7 10 -2 270 38
Keski-Pohjanmaa 2 2 4 -10 5 1 113 13
Pohjois-Pohjanmaa - -2 59 1 19 -7 553 -14
   Oulu - - 17 -3 1 -2 207 -8
Kainuu 1 - 14 8 6 -2 165 42
Lappi - -1 35 9 10 -8 399 72
Ahvenanmaa - - - -2 1 -1 30 9
Koko maa 26 1 713 15 342 - 8 321 627

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 100 ihmistä eli 21 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 94, mikä on 5 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-marraskuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-marraskuun tieliikenteessä kuoli 215 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 206. Polkupyöräilijöitä menehtyi alkuvuonna 38, jalankulkijoita 37 ja moottoripyöräilijöitä 30

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-marraskuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 56 eli 12 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 50 eli 12 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 44 eli 5 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 255 ja naisia 87. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-marraskuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo 2001-2003 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
0-5 6 3 4 2 2 2
6-9 6 3 2 2 2 2
10-17 14 17 15 6 6 9
18-20 23 23 29 5 10 7
21-24 16 29 25 6 9 5
25-34 46 32 39 10 12 9
35-64 97 84 98 31 29 36
65-74 16 22 25 14 16 13
75- 31 25 22 11 18 22
Yhteensä 255 238 259 87 104 104

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 886, mikä on 6 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 62, kun tammi-marraskuussa 2004 vastaava luku oli 53.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-marraskuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 171 140 163
Itä-Uusimaa 21 22 19
Varsinais-Suomi 77 72 87
Satakunta 40 57 46
Kanta-Häme 29 34 17
Pirkanmaa 83 63 70
Päijät-Häme 36 36 31
Kymenlaakso 41 36 37
Etelä-Karjala 20 39 28
Etelä-Savo 49 53 33
Pohjois-Savo 39 52 38
Pohjois-Karjala 33 26 21
Keski-Suomi 38 52 46
Etelä-Pohjanmaa 42 39 31
Pohjanmaa 28 16 19
Keski-Pohjanmaa 11 7 11
Pohjois-Pohjanmaa 63 82 70
Kainuu 14 22 16
Lappi 50 30 42
Ahvenanmaa 1 2 5
Yhteensä 886 880 830

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-marraskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. marraskuu 2005, Marraskuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/11/ton_2005_11_2005-12-22_kat_001.html