Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 16 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 336, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 16 ja loukkaantui 465 ihmistä. Sekä kuolleita että loukkaantuneita oli 6 vähemmän kuin maaliskuussa 2005.

Tammi-maaliskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 107, mikä on 75 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 50 ihmistä eli 42 vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 254 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 16 enemmän kuin vuoden 2005 tammi-maaliskuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 1 -1 114 -12 5 -10 351 -4
   Helsinki - - 38 -20 3 1 137 15
   Espoo - - 23 9 - - 46 8
   Vantaa - -1 22 7 - -4 49 -3
Itä-Uusimaa - -1 11 -3 - -3 31 -18
Varsinais-Suomi 2 - 35 -7 3 -10 136 -1
   Turku - - 13 3 - - 54 11
Satakunta 1 1 37 29 3 2 78 12
Kanta-Häme - - 14 2 2 -2 47 -
Pirkanmaa 1 1 35 -2 2 -5 95 -14
   Tampere 1 1 12 -2 1 1 44 5
Päijät-Häme - - 20 7 1 -1 48 -20
Kymenlaakso 1 1 21 -10 6 4 71 -9
Etelä-Karjala 1 -1 9 1 3 -2 31 -7
Etelä-Savo 2 2 15 -2 5 2 48 -4
Pohjois-Savo - - 23 1 - -2 79 -
Pohjois-Karjala 1 - 17 4 2 -1 39 -6
Keski-Suomi 1 -3 12 -8 2 -9 62 -36
Etelä-Pohjanmaa 1 -2 21 -5 4 - 93 25
Pohjanmaa - - 7 -5 1 -1 33 -19
Keski-Pohjanmaa - - 10 5 1 1 20 -1
Pohjois-Pohjanmaa 2 -3 30 - 4 -5 105 1
   Oulu - - 6 -8 1 1 33 -13
Kainuu 2 1 11 1 3 2 32 -4
Lappi - -1 21 -4 3 -1 83 -6
Ahvenanmaa - - 2 2 - -1 3 -2
Koko maa 16 -6 465 -6 50 -42 1 485 -113

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 21 ihmistä eli 24 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 9, mikä on 4 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-maaliskuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-maaliskuun tieliikenteessä kuoli 35 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 59. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 8.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-maaliskuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 9 eli 13 edellisvuotista vähemmän. 55-64 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 8 eli 3 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 34 ja naisia 16. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-maaliskuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 2 2 - 1 1
6-9 - 1 1 - - 1
10-17 1 5 3 2 3 1
18-20 3 3 4 1 1 3
21-24 6 4 3 - - 1
25-34 7 16 8 2 6 4
35-64 9 26 23 7 10 8
65-74 4 4 5 3 3 3
75- 4 7 4 1 - 4
Yhteensä 34 68 53 16 24 26

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 113, mikä on 6 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 4, kun tammi-maaliskuussa 2005 vastaava luku oli 10.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-maaliskuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 27 29 28
Itä-Uusimaa 7 2 3
Varsinais-Suomi 12 14 10
Satakunta 4 5 6
Kanta-Häme 8 5 4
Pirkanmaa 9 10 11
Päijät-Häme 5 5 3
Kymenlaakso 4 1 4
Etelä-Karjala 2 4 3
Etelä-Savo 4 7 3
Pohjois-Savo 4 4 6
Pohjois-Karjala 4 3 2
Keski-Suomi 4 2 6
Etelä-Pohjanmaa 2 7 4
Pohjanmaa 2 3 3
Keski-Pohjanmaa 2 1 1
Pohjois-Pohjanmaa 4 11 12
Kainuu 2 2 1
Lappi 7 3 6
Ahvenanmaa - 1 -
Yhteensä 113 119 115

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-maaliskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. maaliskuu 2006, Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 16 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/03/ton_2006_03_2006-04-20_kat_001.html