Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 339, mikä on 59 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 15 ja loukkaantui 424 ihmistä. Kuolleita oli 3 vähemmän ja loukkaantuneita oli 61 vähemmän kuin huhtikuussa 2005.

Tammi-huhtikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 449, mikä on 131 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 67 ihmistä eli 42 vähemmän kuin tammi-huhtikuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 328 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 8 enemmän kuin vuoden 2005 tammi-huhtikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet huhtikuussa ja tammi-huhtikuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Huhtikuu 2006 Tammi-huhtikuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 1 84 -19 7 -9 439 -20
   Helsinki 1 1 39 -8 4 2 179 9
   Espoo - - 10 -1 - - 57 8
   Vantaa - - 10 2 - -4 59 -1
Itä-Uusimaa 1 - 18 12 1 -3 49 -6
Varsinais-Suomi 1 -1 52 6 4 -11 188 5
   Turku - -1 17 1 - -1 71 12
Satakunta 3 3 19 -5 6 5 97 7
Kanta-Häme - -1 5 -10 2 -3 52 -10
Pirkanmaa 3 - 42 11 6 -4 136 -4
   Tampere - - 12 -1 2 2 55 3
Päijät-Häme - -3 13 -10 1 -4 61 -30
Kymenlaakso - - 23 - 6 4 94 -9
Etelä-Karjala 1 1 14 3 4 -1 45 -4
Etelä-Savo - - 22 5 6 3 69 -
Pohjois-Savo - - 8 -7 - -2 87 -7
Pohjois-Karjala - -1 19 -2 2 -2 58 -8
Keski-Suomi - -3 20 -11 2 -11 82 -47
Etelä-Pohjanmaa - -1 12 -20 4 -1 105 5
Pohjanmaa - - 11 -12 1 -1 44 -31
Keski-Pohjanmaa - - 7 -3 1 1 27 -4
Pohjois-Pohjanmaa 1 - 21 -8 5 -5 126 -7
   Oulu - - 5 -7 1 1 38 -20
Kainuu 2 1 9 6 5 3 41 2
Lappi 1 1 18 -2 4 - 101 -8
Ahvenanmaa - - 7 5 - -1 10 3
Koko maa 15 -3 424 -61 67 -42 1 911 -173

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 27 ihmistä eli 21 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 15, mikä on 3 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-huhtikuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-huhtikuun tieliikenteessä kuoli 48 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 71. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 9.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-huhtikuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 11 eli 13 edellisvuotista vähemmän. 55-64 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 9 eli 3 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 47 ja naisia 20. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-huhtikuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 2 2 - 1 1
6-9 - 3 1 - - 1
10-17 3 5 4 2 3 2
18-20 5 5 9 2 1 3
21-24 7 5 5 - 1 1
25-34 8 18 10 3 6 5
35-64 16 29 30 8 13 11
65-74 4 4 8 3 3 4
75- 4 9 6 2 1 6
Yhteensä 47 80 75 20 29 34

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 181, mikä on 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 8, kun tammi-huhtikuussa 2005 vastaava luku oli 13.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-huhtikuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 46 42 43
Itä-Uusimaa 11 2 5
Varsinais-Suomi 23 19 15
Satakunta 7 6 10
Kanta-Häme 8 7 7
Pirkanmaa 14 12 17
Päijät-Häme 6 11 6
Kymenlaakso 8 3 7
Etelä-Karjala 4 4 6
Etelä-Savo 6 9 6
Pohjois-Savo 5 7 10
Pohjois-Karjala 9 10 4
Keski-Suomi 5 4 8
Etelä-Pohjanmaa 4 9 7
Pohjanmaa 3 6 4
Keski-Pohjanmaa 3 1 2
Pohjois-Pohjanmaa 5 19 17
Kainuu 3 3 2
Lappi 10 7 8
Ahvenanmaa 1 1 -
Yhteensä 181 182 185

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-huhtikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 24.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. huhtikuu 2006, Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/04/ton_2006_04_2006-05-24_kat_001.html