Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 760, mikä on 86 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 31 ja loukkaantui 997 ihmistä. Kuolleita oli 5 vähemmän ja loukkaantuneita oli 146 enemmän kuin kesäkuussa 2005.

Tammi-kesäkuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 776, mikä on 167 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 122 ihmistä eli 58 vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 604 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 5 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-kesäkuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kesäkuussa ja tammi-kesäkuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 8 4 207 64 18 -10 792 -17
   Helsinki 3 2 59 -6 7 3 286 -15
   Espoo 2 2 22 6 2 -1 101 1
   Vantaa - -1 42 23 - -5 117 12
Itä-Uusimaa - -1 13 -5 2 -3 80 -21
Varsinais-Suomi 2 -1 112 20 7 -13 378 30
   Turku - -1 28 -2 - -2 120 4
Satakunta 1 1 73 22 7 5 202 8
Kanta-Häme - -2 32 6 3 -4 112 3
Pirkanmaa - -3 99 21 8 -6 298 6
   Tampere - - 23 -8 2 1 99 -19
Päijät-Häme - - 50 25 2 -3 137 -8
Kymenlaakso 1 -3 42 -7 9 -2 168 -36
Etelä-Karjala 3 3 32 17 9 4 100 14
Etelä-Savo - -1 49 -9 8 2 137 -41
Pohjois-Savo - -2 31 -13 2 -3 146 -13
Pohjois-Karjala 1 -5 27 4 3 -9 105 -6
Keski-Suomi 4 - 47 -1 7 -11 153 -79
Etelä-Pohjanmaa 1 -2 42 1 8 -3 178 -6
Pohjanmaa 1 1 24 5 2 -2 84 -28
Keski-Pohjanmaa 1 - 12 -1 2 - 50 -6
Pohjois-Pohjanmaa 3 1 52 -8 10 -5 224 -31
   Oulu - - 11 -12 2 2 67 -45
Kainuu 1 1 13 -4 6 3 61 -9
Lappi 4 4 35 5 9 3 172 8
Ahvenanmaa - - 5 4 - -1 16 2
Koko maa 31 -5 997 146 122 -58 3 593 -230

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemat vähenivät eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 39 ihmistä eli 30 vähemmän kuin edellisvuonna. Saman verran kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 6 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-kesäkuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-kesäkuun tieliikenteessä kuoli 79 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 119. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 15.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-kesäkuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 16 eli 20 edellisvuotista vähemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 88 ja naisia 34. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-kesäkuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 4 3 - 1 1
6-9 - 3 1 - - 1
10-17 8 9 8 4 3 3
18-20 12 8 16 3 1 5
21-24 12 8 12 - 3 1
25-34 12 30 16 4 6 6
35-64 32 52 45 12 17 15
65-74 4 8 12 8 7 6
75- 8 16 10 3 4 10
Yhteensä 88 138 123 34 42 48

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 369, mikä on 22 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 19, kun tammi-kesäkuussa 2005 vastaava luku oli 28.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-kesäkuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 74 82 70
Itä-Uusimaa 12 7 9
Varsinais-Suomi 38 36 33
Satakunta 21 18 22
Kanta-Häme 12 14 11
Pirkanmaa 36 31 29
Päijät-Häme 13 18 14
Kymenlaakso 15 21 15
Etelä-Karjala 6 10 15
Etelä-Savo 16 22 17
Pohjois-Savo 18 12 20
Pohjois-Karjala 15 21 10
Keski-Suomi 13 17 23
Etelä-Pohjanmaa 14 21 15
Pohjanmaa 5 12 7
Keski-Pohjanmaa 5 2 4
Pohjois-Pohjanmaa 20 24 33
Kainuu 7 5 7
Lappi 27 17 17
Ahvenanmaa 2 1 1
Yhteensä 369 391 372

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-kesäkuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. kesäkuu 2006, Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/06/ton_2006_06_2006-07-20_kat_001.html