Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Elokuun tieliikenteessä kuoli 44 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 768, mikä on 13 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 44 ja loukkaantui 929 ihmistä. Kuolleita oli 8 enemmän ja loukkaantuneita oli 98 vähemmän kuin elokuussa 2005.

Tammi-elokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 4 308, mikä on 286 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 202 ihmistä eli 56 vähemmän kuin tammi-elokuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 928 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 14 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-elokuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet elokuussa ja tammi-elokuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Elokuu 2006 Tammi-elokuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa - -6 194 -36 24 -16 1 207 -57
   Helsinki - -2 76 -44 8 2 421 -78
   Espoo - - 20 4 2 -2 149 8
   Vantaa - - 26 -6 2 -4 163 4
Itä-Uusimaa 1 -1 20 -1 5 -6 125 -27
Varsinais-Suomi 6 3 71 -29 15 -10 548 -27
   Turku - - 22 -17 - -2 159 -36
Satakunta 4 3 32 -10 14 9 293 -11
Kanta-Häme 4 2 20 -2 10 -2 151 -13
Pirkanmaa 4 -2 53 -27 15 -10 422 -32
   Tampere 1 - 18 -22 4 -1 148 -41
Päijät-Häme 1 1 32 1 4 -2 213 1
Kymenlaakso 1 1 37 -13 12 -3 238 -86
Etelä-Karjala 1 -4 32 2 10 - 161 24
Etelä-Savo 3 -1 40 2 13 1 214 -61
Pohjois-Savo 4 4 49 -5 10 2 243 -26
Pohjois-Karjala - -1 37 13 3 -11 156 -5
Keski-Suomi 1 -2 52 -10 11 -13 248 -97
Etelä-Pohjanmaa 1 1 41 -5 11 -2 267 -5
Pohjanmaa - - 32 -8 2 -4 137 -41
Keski-Pohjanmaa 1 1 17 2 3 - 89 2
Pohjois-Pohjanmaa 6 3 77 - 18 1 369 -33
   Oulu - - 20 -5 2 2 105 -55
Kainuu 1 1 25 12 7 3 99 -22
Lappi 5 5 57 12 14 7 293 35
Ahvenanmaa - - 11 4 1 - 32 9
Koko maa 44 8 929 -98 202 -56 5 505 -472

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 73 ihmistä eli 4 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin kuoli 59 ihmistä eli 22 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-elokuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-elokuun tieliikenteessä kuoli 124 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 166. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 23.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-elokuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 45-54 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 29 eli 9 edellisvuotista vähemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 148 ja naisia 54. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-elokuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo 2002-2004 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
0-5 - 4 4 - 1 2
6-9 - 5 1 1 2 1
10-17 12 10 12 6 4 6
18-20 22 16 20 4 5 6
21-24 22 9 18 - 4 4
25-34 17 41 23 5 8 8
35-64 55 75 65 17 22 20
65-74 7 12 16 10 12 9
75- 13 21 14 11 7 14
Yhteensä 148 193 172 54 65 70

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 587, mikä on 52 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 35, kun tammi-elokuussa 2005 vastaava luku oli 36.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-elokuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 106 121 104
Itä-Uusimaa 16 15 16
Varsinais-Suomi 54 57 60
Satakunta 36 30 35
Kanta-Häme 22 20 17
Pirkanmaa 53 53 44
Päijät-Häme 22 26 22
Kymenlaakso 21 31 23
Etelä-Karjala 12 16 24
Etelä-Savo 31 37 26
Pohjois-Savo 31 28 31
Pohjois-Karjala 22 29 15
Keski-Suomi 29 29 36
Etelä-Pohjanmaa 20 30 22
Pohjanmaa 13 20 13
Keski-Pohjanmaa 9 8 7
Pohjois-Pohjanmaa 35 45 54
Kainuu 11 11 13
Lappi 41 32 26
Ahvenanmaa 3 1 2
Yhteensä 587 639 589

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-elokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. elokuu 2006, Elokuun tieliikenteessä kuoli 44 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/08/ton_2006_08_2006-09-21_kat_001.html