Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, marraskuu

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 616, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 30 ja loukkaantui 790 ihmistä. Kuolleita oli 8 enemmän ja loukkaantuneita 16 enemmän kuin lokakuussa 2005.

Tammi-lokakuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 5 644, mikä on 287 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 270 ihmistä eli 46 vähemmän kuin tammi-lokakuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 220 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 12 enemmän kuin vuoden 2005 tammi-lokakuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet lokakuussa ja tammi-lokakuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Lokakuu 2006 Tammi-lokakuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 6 4 161 -5 34 -15 1 554 -39
   Helsinki 3 3 53 -7 12 5 539 -79
   Espoo - - 18 -6 2 -4 194 11
   Vantaa 1 - 25 6 2 -8 208 4
Itä-Uusimaa - - 18 9 9 -2 157 -22
Varsinais-Suomi 4 2 75 -13 22 -8 721 -26
   Turku 1 -1 24 -7 1 -4 213 -41
Satakunta 3 3 48 10 19 12 401 12
Kanta-Häme 1 1 23 2 11 -2 205 -2
Pirkanmaa - -4 44 -25 21 -13 541 -87
   Tampere - -1 27 1 6 -1 197 -60
Päijät-Häme 1 -1 34 8 7 -6 272 8
Kymenlaakso 1 1 41 22 14 -2 309 -64
Etelä-Karjala 2 1 17 -2 13 2 200 20
Etelä-Savo - -2 26 2 15 -1 269 -57
Pohjois-Savo - -3 39 12 13 1 315 -13
Pohjois-Karjala 1 1 21 -3 4 -11 202 -5
Keski-Suomi 2 1 29 -14 15 -11 307 -128
Etelä-Pohjanmaa 1 -2 77 27 16 -1 401 51
Pohjanmaa 1 1 27 -5 3 -5 202 -39
Keski-Pohjanmaa - - 19 8 3 - 120 11
Pohjois-Pohjanmaa 3 2 57 15 24 5 493 2
   Oulu 2 1 19 8 5 4 153 -35
Kainuu 2 1 10 -5 10 5 117 -34
Lappi 2 2 23 -24 16 6 357 -3
Ahvenanmaa - - 1 -3 1 - 34 4
Koko maa 30 8 790 16 270 -46 7 177 -411

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 102 ihmistä eli 14 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin kuoli 73 ihmistä eli 23 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-lokakuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-lokakuun tieliikenteessä kuoli 161 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 202. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 38.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-lokakuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 36 eli 9 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 193 ja naisia 77. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-lokakuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
0-5 - 6 4 - 2 2
6-9 - 6 1 1 2 2
10-17 16 14 15 7 6 6
18-20 30 22 25 6 5 7
21-24 23 12 23 - 6 6
25-34 26 45 32 7 10 9
35-64 70 91 83 29 27 26
65-74 12 14 22 12 13 13
75- 16 26 21 15 9 19
Yhteensä 193 236 227 77 80 90

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 765, mikä on 45 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 47 eli 9 vähemmän kuin tammi-lokakuussa 2005.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-lokakuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 130 151 137
Itä-Uusimaa 21 20 19
Varsinais-Suomi 69 72 77
Satakunta 49 37 46
Kanta-Häme 28 27 22
Pirkanmaa 69 74 57
Päijät-Häme 31 30 29
Kymenlaakso 28 39 31
Etelä-Karjala 21 20 31
Etelä-Savo 35 43 36
Pohjois-Savo 44 35 40
Pohjois-Karjala 24 31 20
Keski-Suomi 42 36 42
Etelä-Pohjanmaa 27 40 30
Pohjanmaa 18 26 18
Keski-Pohjanmaa 13 11 8
Pohjois-Pohjanmaa 51 60 71
Kainuu 12 12 15
Lappi 50 45 34
Ahvenanmaa 3 1 4
Yhteensä 765 810 768

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-lokakuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. lokakuu 2006, Lokakuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/10/ton_2006_10_2006-11-23_kat_001.html