Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 466, mikä on 91 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 21 ja loukkaantui 587 ihmistä. Kuolleita oli 5 vähemmän ja loukkaantuneita 126 vähemmän kuin marraskuussa 2005.

Tammi-marraskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 129, mikä on 372 vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 296 ihmistä eli 46 vähemmän kuin tammi-marraskuussa 2005.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 323 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 8 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-marraskuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet marraskuussa ja tammi-marraskuussa 2006 sekä muutos vuoden 2005 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Marraskuu 2006 Tammi-marraskuu 2006
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 -3 137 -28 37 -17 1 695 -66
   Helsinki - -1 40 -26 12 4 580 -106
   Espoo - - 29 10 3 -3 223 20
   Vantaa - -1 14 - 2 -9 222 4
Itä-Uusimaa - - 9 -12 10 -1 165 -35
Varsinais-Suomi 2 1 65 14 24 -7 791 -9
   Turku 2 2 21 3 3 -2 239 -33
Satakunta 1 -2 17 -13 20 10 418 -2
Kanta-Häme - - 7 -25 12 -1 212 -30
Pirkanmaa 1 -1 48 -5 23 -14 590 -90
   Tampere - - 27 9 6 -1 224 -51
Päijät-Häme - -1 14 -28 7 -7 287 -20
Kymenlaakso 1 -2 30 10 15 -4 341 -52
Etelä-Karjala 2 - 9 -7 15 2 209 13
Etelä-Savo 2 2 16 -7 17 1 285 -64
Pohjois-Savo 1 1 31 -3 14 3 344 -18
Pohjois-Karjala 2 2 31 10 6 -9 233 4
Keski-Suomi 2 1 31 -3 17 -10 340 -129
Etelä-Pohjanmaa - -3 31 -2 16 -4 433 50
Pohjanmaa 1 -1 19 -7 5 -5 225 -45
Keski-Pohjanmaa - -2 12 8 3 -2 133 20
Pohjois-Pohjanmaa 4 4 33 -26 28 9 533 -20
   Oulu 1 1 10 -7 6 5 163 -44
Kainuu - -1 7 -7 10 4 124 -41
Lappi - - 33 -2 16 6 391 -8
Ahvenanmaa - - 7 7 1 - 41 11
Koko maa 21 -5 587 -126 296 -46 7 790 -531

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 111 ihmistä eli 17 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin kuoli 81 ihmistä eli 19 vähemmän kuin alkuvuonna 2005.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-marraskuussa 2006

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-marraskuun tieliikenteessä kuoli 177 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 215. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 40.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-marraskuussa 2006

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 55-64 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 40 eli 6 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 214 ja naisia 82. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 18-20 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-marraskuussa 2006

Ikä Miehet Naiset
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
2006 2005 keskiarvo
2002-2004
0-5 - 6 4 - 2 3
6-9 - 6 1 1 2 2
10-17 16 14 16 7 6 7
18-20 30 23 26 7 5 8
21-24 25 16 24 1 6 7
25-34 30 46 36 8 10 9
35-64 83 97 94 30 31 29
65-74 14 16 25 13 14 13
75- 16 31 23 15 11 21
Yhteensä 214 255 249 82 87 99

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 817, mikä on 69 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 55 eli 7 vähemmän kuin tammi-marraskuussa 2005.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-marraskuussa 2006

Maakunta 2006 2005 keskiarvo 2002-2004
Uusimaa 141 171 151
Itä-Uusimaa 21 21 20
Varsinais-Suomi 75 77 84
Satakunta 50 40 51
Kanta-Häme 32 29 24
Pirkanmaa 75 83 63
Päijät-Häme 32 36 33
Kymenlaakso 31 41 34
Etelä-Karjala 21 20 32
Etelä-Savo 37 49 39
Pohjois-Savo 45 39 44
Pohjois-Karjala 25 33 21
Keski-Suomi 46 38 45
Etelä-Pohjanmaa 28 42 33
Pohjanmaa 21 28 19
Keski-Pohjanmaa 14 11 9
Pohjois-Pohjanmaa 54 63 79
Kainuu 12 14 17
Lappi 54 50 38
Ahvenanmaa 3 1 4
Yhteensä 817 886 839

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2005 tammi-marraskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. marraskuu 2006, Marraskuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/11/ton_2006_11_2006-12-21_kat_001.html