Tieliikennekuolemien määrä laski yli 10 prosentilla vuonna 2006

Vuonna 2006 tapahtui 6 740 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 336 ja loukkaantui 8 580 ihmistä. Kuolleita oli 43 vähemmän kuin vuonna 2005. Myös henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä väheni.

Vuoden 2006 liikenteelle ominaista oli se, että rajut useita kuolonuhreja vaatineet kohtaamisonnettomuudet vähenivät. Hyvä kehitys ajoittui erityisesti vuoden alkuun. Vuoden 2006 aikana ei tapahtunut yhtään suuronnettomuutta (vähintään neljä menehtynyttä).

Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla jo 2000-luvun taitteesta.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2006

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
* Tilastointi muuttunut

Vuodenajan mukaan tarkasteltuna alkuvuosi sujui selvästi keskimääräistä paremmin. Erityisesti kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni. Kesäliikenteessä palattiin aiempien vuosien keskiarvon tuntumaan. Joka kolmas uhri menehtyi kesäliikenteessä. Erityisesti nuorten suistumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä lisääntyi kesäkuukausien aikana. Loppuvuoden aikana suistumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä kääntyi kasvuun lähes kaikissa ikäryhmissä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikennekuolemat vähenivät eniten 25-64-vuotiaiden ryhmässä. Kuolleita oli 26 vähemmän vuoteen 2005 verrattuna. Erityisesti kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni.

Lasten tieliikennekuolemien määrä laski historiallisen alhaiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä viisi, mikä on 16 vähemmän kuin vuonna 2005. Keskimäärin 2000-luvulla lapsia on kuollut 20 vuosittain. Erityisesti kevyen liikenteen kuolemat vähenivät vuoden 2006 aikana.

Myös iäkkäiden yli 65-vuotiaiden liikennekuolemat vähenivät. Kuolleita oli 20 vähemmän kuin vuonna 2005. Autossa kuolleiden iäkkäiden määrä väheni erityisesti risteysonnettomuuksissa.

Muuten hyvästä liikenneturvallisuuskehityksestä poiketen nuorten liikennekuolemien määrä kasvoi. Vuonna 2006 menehtyi 88 nuorta, kun vuonna 2005 heitä oli 69. Erityisesti henkilöautoilijoina ja mopoilijoina menehtyneitä oli edellisvuotista enemmän. Nuorista etenkin 18-20-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien kuolemantapaukset (28) kasvoivat vuodentakaiseen verrattuna (16). Nuorista, liikenteessä menehtyneistä noin 70 % menehtyi henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 38 % oli alle 25-vuotiaita.

Jalankulkijoita menehtyi 49 vuonna 2006, mikä on neljä enemmän kuin vuonna 2005. Kuolemantapaukset keskittyvät edelleen vuoden pimeimpiin talvikuukausiin. Iäkkäiden jalankulkukuolemia oli edelleen paljon. Menehtyneistä jalankulkijoista 39 % oli yli 64-vuotiaita.

Pyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä (29) laski selvästi edellisvuodesta (43). Erityisesti iäkkäitä pyöräilijöitä menehtyi edellisvuotista vähemmän. Pyöräilijöiden määrään suhteutettu kuolemanriski on laskenut 2000-luvun aikana.

Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden määrä (24) laski hieman. Kuolleita oli kuusi vähemmän kuin vuonna 2005. Vuoden 2006 kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista lähes puolet oli suistumisia.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä laski. Menehtyneitä oli neljä, kun vuonna 2005 menehtyneitä oli kahdeksan.

Vuonna 2006 rattijuopumustapauksissa menehtyi 88 ja loukkaantui 1 001 ihmistä. Kuolleita oli yksi ja loukkaantuneita 128 vähemmän kuin vuonna 2005. Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, kuoli 16 ja loukkaantui 99 ihmistä. Surmansa saaneita oli yhdeksän enemmän kuin vuonna 2005. Poliisin tietoon tuli 25 850 rattijuopumustapausta vuonna 2006, mikä on 247 vähemmän kuin vuonna 2005

Suomen teillä kuoli asukaslukuun suhteutettuna vuonna 2006 enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikennekuolemien määrä väheni kaikissa Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta.

Teillämme ajettiin vuonna 2006 yli 52 miljardia kilometriä. Liikennesuorite kaikkien autojen osalta kasvoi 2000-luvun alussa keskimäärin yli kahden prosentin vuosivauhdilla. Liikenteen kasvuvauhti hidastui yhteen prosenttiin vuonna 2006. Autokannan kasvuvauhti on ollut noin kolmen prosentin tasolla viime vuosina. Tällä hetkellä autoja on Suomessa jo yli 2,9 miljoonaa.

Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan.

Kuva 2. Tienkäyttäjäryhmän osuus tieliikenteessä kuolleista.


Päivitetty 10.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2006, Tieliikennekuolemien määrä laski yli 10 prosentilla vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2006/ton_2006_2007-08-10_kat_001.html