Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 499, mikä on 136 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 26 ja loukkaantui 636 ihmistä. Kuolleita oli 12 enemmän ja loukkaantuneita 167 enemmän kuin tammikuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 110 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 24 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tammikuussa sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Tammikuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 - 143 34
   Helsinki 2 -1 51 6
   Espoo - - 19 10
   Vantaa - - 20 6
Itä-Uusimaa - - 13 -5
Varsinais-Suomi - -1 59 22
   Turku - - 18 4
Satakunta - -1 40 21
Kanta-Häme 1 - 27 12
Pirkanmaa 3 3 64 42
   Tampere - - 23 13
Päijät-Häme 4 4 22 3
Kymenlaakso 1 - 26 10
Etelä-Karjala - - 17 5
Etelä-Savo 1 -1 21 11
Pohjois-Savo 1 1 28 -2
Pohjois-Karjala - - 18 15
Keski-Suomi 5 5 36 11
Etelä-Pohjanmaa 1 -2 25 -8
Pohjanmaa 2 2 18 7
Keski-Pohjanmaa 2 2 24 21
Pohjois-Pohjanmaa - - 33 -3
   Oulu - - 12 -4
Kainuu 1 1 6 -3
Lappi - -1 16 -26
Ahvenanmaa - - - -
Koko maa 26 12 636 167

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 12 ihmistä eli 7 enemmän kuin edellisvuonna.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammikuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteessä kuoli 18 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 11. Jalankulkijoita menehtyi tammikuussa 6.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammikuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita on tammikuussa kuollut 7 eli 6 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 6 eli 3 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 16 ja naisia 10. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan tieliikenteessä kuoli eniten yli 75 -vuotiaita miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammikuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 - - 1 - - 0
6-9 - - 1 1 - -
10-17 - - 2 - 1 1
18-20 2 - 1 1 - 0
21-24 - 4 1 - - -
25-34 1 - 4 1 - 1
35-64 6 3 8 4 3 2
65-74 2 1 1 1 1 2
75- 5 1 2 2 - 2
Yhteensä 16 9 23 10 5 9

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 45, mikä on 3 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa ei kuolleita ollut lainkaan, kun edellisvuonna kuoli 3.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammikuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 9 10 11
Itä-Uusimaa - 4 2
Varsinais-Suomi 4 4 3
Satakunta 5 2 2
Kanta-Häme 1 3 2
Pirkanmaa 5 3 4
Päijät-Häme 2 2 1
Kymenlaakso 2 2 0
Etelä-Karjala 2 1 2
Etelä-Savo 1 1 2
Pohjois-Savo 2 1 2
Pohjois-Karjala 4 - 1
Keski-Suomi 4 1 1
Etelä-Pohjanmaa 1 1 1
Pohjanmaa 1 - 1
Keski-Pohjanmaa - - -
Pohjois-Pohjanmaa 2 2 4
Kainuu - 1 0
Lappi - 4 2
Ahvenanmaa - - -
Yhteensä 45 42 42

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. tammikuu 2007, Tammikuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/01/ton_2007_01_2007-02-22_kat_001.html