Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, helmikuu

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 313, mikä on 91 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 20 ja loukkaantui 416 ihmistä. Kuolleita oli yhtä paljon ja loukkaantuneita 129 vähemmän kuin helmikuussa 2006.

Tammi-helmikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 816, mikä on 47 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 48 ihmistä eli 14 enemmän kuin tammi-helmikuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 176 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 2 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-helmikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Helmikuu 2007 Tammi-helmikuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa - - 93 -34 4 - 239 2
   Helsinki - - 28 -26 2 -1 80 -19
   Espoo - - 11 -2 - - 30 7
   Vantaa - - 14 1 - - 36 9
Itä-Uusimaa - - 3 1 - - 16 -4
Varsinais-Suomi 2 2 21 -42 2 1 80 -20
   Turku - - 11 -15 - - 29 -11
Satakunta - -1 20 -2 - -2 60 19
Kanta-Häme 1 - 11 -7 2 - 38 5
Pirkanmaa - -1 39 2 3 2 103 44
   Tampere - - 21 -1 - - 44 12
Päijät-Häme 3 2 9 - 7 6 31 3
Kymenlaakso - -4 18 -16 1 -4 44 -6
Etelä-Karjala - -2 17 7 - -2 34 12
Etelä-Savo - -1 17 -6 1 -2 38 5
Pohjois-Savo - - 22 -4 1 1 50 -6
Pohjois-Karjala - -1 16 -3 - -1 34 12
Keski-Suomi - -1 20 -6 5 4 56 5
Etelä-Pohjanmaa 3 3 13 -26 5 2 38 -34
Pohjanmaa 2 1 22 7 4 3 40 14
Keski-Pohjanmaa - -1 4 -3 2 1 28 18
Pohjois-Pohjanmaa 7 5 31 -7 7 5 64 -10
   Oulu - -1 9 -1 - -1 21 -5
Kainuu - -1 6 -3 1 - 12 -9
Lappi 2 - 29 9 2 -1 45 -17
Ahvenanmaa - - 5 4 1 1 5 4
Koko maa 20 - 416 -129 48 14 1 055 37

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 25 ihmistä eli 15 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 10 ihmistä eli 2 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-helmikuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli 37 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 24. Jalankulkijoita menehtyi 7.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-helmikuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-helmikuussa 10 eli 3 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 31 ja naisia 17. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille sekä yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-helmikuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 - - 2 - - 1
6-9 - - 1 1 - -
10-17 - - 2 1 2 1
18-20 3 1 2 2 1 0
21-24 2 5 3 2 - -
25-34 6 5 6 4 2 3
35-64 10 6 16 4 6 5
65-74 4 2 2 1 1 3
75- 6 2 4 2 1 3
Yhteensä 31 21 38 17 13 15

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-helmikuussa 75, mikä on 9 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 2 eli 1 vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-helmikuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 13 21 18
Itä-Uusimaa 2 5 2
Varsinais-Suomi 8 9 6
Satakunta 7 4 4
Kanta-Häme 2 7 4
Pirkanmaa 9 5 6
Päijät-Häme 2 4 1
Kymenlaakso 3 3 1
Etelä-Karjala 3 2 3
Etelä-Savo 1 3 2
Pohjois-Savo 3 1 3
Pohjois-Karjala 6 3 2
Keski-Suomi 6 3 2
Etelä-Pohjanmaa 1 1 4
Pohjanmaa 1 1 2
Keski-Pohjanmaa 1 2 0
Pohjois-Pohjanmaa 5 3 8
Kainuu - 2 1
Lappi 1 5 3
Ahvenanmaa 1 - 0
Yhteensä 75 84 74

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. helmikuu 2007, Helmikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/02/ton_2007_02_2007-03-22_kat_001.html