Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Elokuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 762, mikä on 6 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 32 ja loukkaantui 976 ihmistä. Kuolleita oli 12 vähemmän ja loukkaantuneita 47 enemmän kuin elokuussa 2006.

Tammi-elokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 4 406, mikä on 98 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 252 ihmistä eli 50 enemmän kuin tammi-elokuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 997 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 69 enemmän kuin vuoden 2006 tammi-elokuussa. Varsinais-Suomessa sattui 431 onnettomuutta eli 7 edellisvuotista enemmän ja Pirkanmaalla 364 onnettomuutta eli 26 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet elokuussa ja tammi-elokuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Elokuu 2007 Tammi-elokuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 4 232 38 27 3 1 308 101
   Helsinki - - 86 10 8 - 447 26
   Espoo 1 1 26 6 2 - 126 -23
   Vantaa 1 1 39 13 2 - 207 44
Itä-Uusimaa 2 1 13 -7 14 9 122 -3
Varsinais-Suomi 4 -2 103 32 26 11 549 1
   Turku 1 1 36 14 4 4 201 42
Satakunta 3 -1 36 4 10 -4 258 -35
Kanta-Häme 3 -1 27 7 15 5 178 27
Pirkanmaa 1 -3 89 36 16 1 469 48
   Tampere - -1 30 12 2 -2 170 22
Päijät-Häme 1 - 41 9 16 12 190 -23
Kymenlaakso - -1 47 10 10 -2 275 37
Etelä-Karjala 2 1 23 -9 9 -1 183 22
Etelä-Savo 1 -2 37 -3 9 -4 213 -1
Pohjois-Savo 4 - 44 -5 17 7 248 5
Pohjois-Karjala 1 1 21 -16 5 2 132 -24
Keski-Suomi 1 - 42 -10 15 4 270 21
Etelä-Pohjanmaa 1 - 43 2 13 2 240 -27
Pohjanmaa 1 1 34 2 10 8 208 71
Keski-Pohjanmaa 2 1 25 8 6 3 116 27
Pohjois-Pohjanmaa 1 -5 61 -16 17 -1 361 -8
   Oulu - - 21 1 - -2 115 10
Kainuu - -1 15 -10 5 -2 83 -16
Lappi - -5 40 -17 11 -3 237 -56
Ahvenanmaa - - 3 -8 1 - 29 -3
Koko maa 32 -12 976 47 252 50 5 669 164

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 92 ihmistä eli 33 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 82 ihmistä eli 9 enemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-elokuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-heinäkuun tieliikenteessä kuoli 174 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 124. Jalankulkijoita menehtyi 25.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-elokuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-elokuussa 50 eli 28 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 191 ja naisia 61. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-elokuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 1 - 4 3 - 2
6-9 1 - 3 1 1 1
10-17 14 12 12 4 6 4
18-20 21 22 15 7 4 6
21-24 17 22 15 5 - 5
25-34 41 17 28 9 5 8
35-64 63 55 65 20 17 18
65-74 14 7 12 3 10 10
75- 19 13 16 9 11 13
Yhteensä 191 148 170 61 54 67

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-elokuussa 636, mikä on 49 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 60 eli 25 enemmän kuin tammi-elokuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-elokuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 111 106 103
Itä-Uusimaa 18 16 16
Varsinais-Suomi 62 54 54
Satakunta 30 36 31
Kanta-Häme 20 22 19
Pirkanmaa 57 53 47
Päijät-Häme 19 22 25
Kymenlaakso 22 21 24
Etelä-Karjala 21 12 22
Etelä-Savo 20 31 31
Pohjois-Savo 52 31 30
Pohjois-Karjala 17 22 18
Keski-Suomi 28 29 34
Etelä-Pohjanmaa 27 20 24
Pohjanmaa 28 13 13
Keski-Pohjanmaa 15 9 7
Pohjois-Pohjanmaa 46 35 53
Kainuu 13 11 12
Lappi 28 41 28
Ahvenanmaa 2 3 2
Yhteensä 636 587 594

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-elokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. elokuu 2007, Elokuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/08/ton_2007_08_2007-09-20_kat_001.html