Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 528, mikä on 21 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 28 ja loukkaantui 681 ihmistä. Kuolleita oli 4 vähemmän ja loukkaantuneita 44 vähemmän kuin joulukuussa 2006.

Tammi-joulukuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 624, mikä on 59 vähemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 377 ihmistä eli 47 enemmän kuin tammi-joulukuussa 2006.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 468 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 45 enemmän kuin vuoden 2006 tammi-joulukuussa. Varsinais-Suomessa sattui 648 onnettomuutta eli 32 edellisvuotista vähemmän ja Pirkanmaalla 530 onnettomuutta eli 2 enemmän kuin vuoden 2006 vastaavana aikana.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2007 sekä muutos vuoden 2006 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -1 128 -1 37 -4 1 885 61
   Helsinki 2 1 43 12 11 -2 634 23
   Espoo - - 21 8 3 - 197 -39
   Vantaa - -1 18 -14 4 1 295 41
Itä-Uusimaa - - 9 -6 16 6 179 -1
Varsinais-Suomi 3 1 46 -26 33 6 829 -34
   Turku 1 1 16 -8 6 3 332 69
Satakunta 1 -1 30 -4 20 -2 384 -72
Kanta-Häme 1 - 12 -8 22 9 244 12
Pirkanmaa 2 -1 47 -16 22 -3 673 21
   Tampere 2 2 17 1 4 -2 256 16
Päijät-Häme 1 -1 34 -3 24 15 300 -24
Kymenlaakso 1 - 26 -16 20 4 396 12
Etelä-Karjala 1 1 18 -1 13 -2 275 47
Etelä-Savo - -1 32 3 15 -3 314 -
Pohjois-Savo 2 - 27 - 25 9 346 -25
Pohjois-Karjala 2 - 17 -9 7 -1 203 -56
Keski-Suomi 2 -2 41 2 22 - 401 21
Etelä-Pohjanmaa 1 -1 29 -21 18 - 379 -104
Pohjanmaa 1 - 43 26 16 10 316 74
Keski-Pohjanmaa - - 10 5 6 3 154 16
Pohjois-Pohjanmaa 2 2 62 10 34 6 602 16
   Oulu - - 13 -1 2 -4 179 1
Kainuu 4 3 25 6 11 -1 132 -10
Lappi 1 -2 41 11 15 -4 355 -66
Ahvenanmaa - -1 4 4 1 -1 44 3
Koko maa 28 -4 681 -44 377 47 8 411 -109

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 124 ihmistä eli 34 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 118 ihmistä eli 3 vähemmän kuin vuonna 2006.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-joulukuussa 2007

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-joulukuun tieliikenteessä kuoli 242 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 201. Jalankulkijoita menehtyi 48.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-joulukuussa 2007

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita kuoli tammi-joulukuussa 61 eli 19 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 277 ja naisia 100. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-joulukuussa 2007

Ikä Miehet Naiset
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
2007 2006 keskiarvo
2003-2005
0-5 1 - 5 3 - 2
6-9 2 - 3 1 2 1
10-17 19 17 17 6 7 7
18-20 29 33 23 13 7 8
21-24 25 25 24 8 2 7
25-34 50 32 38 11 10 10
35-64 103 90 101 30 35 32
65-74 20 19 23 13 15 17
75- 28 20 29 15 16 21
Yhteensä 277 236 263 100 94 106

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-joulukuussa 910, mikä on 12 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 83 eli 19 enemmän kuin tammi-joulukuussa 2006.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-joulukuussa 2007

Maakunta 2007 2006 keskiarvo 2003-2005
Uusimaa 169 151 167
Itä-Uusimaa 21 24 22
Varsinais-Suomi 86 85 82
Satakunta 47 53 49
Kanta-Häme 26 34 29
Pirkanmaa 70 82 75
Päijät-Häme 30 35 39
Kymenlaakso 38 37 38
Etelä-Karjala 32 22 31
Etelä-Savo 30 41 46
Pohjois-Savo 63 49 44
Pohjois-Karjala 26 31 25
Keski-Suomi 43 51 48
Etelä-Pohjanmaa 44 34 41
Pohjanmaa 39 22 23
Keski-Pohjanmaa 17 14 10
Pohjois-Pohjanmaa 70 58 80
Kainuu 17 14 18
Lappi 39 57 47
Ahvenanmaa 3 4 2
Yhteensä 910 898 918

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2006 tammi-joulukuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 24.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. joulukuu 2007, Joulukuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/12/ton_2007_12_2008-01-24_kat_001.html