Tieliikennekuolemien määrä nousi 13 prosenttia vuonna 2007

Vuonna 2007 tapahtui 6 657 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenne-onnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 380 ja loukkaantui 8 446 ihmistä. Kuolleita oli 44 enemmän kuin vuonna 2006. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä väheni.

Vuoden 2006 hyvä liikenneturvallisuuskehitys ei jatkunut enää vuonna 2007. Kuolleiden määrä kohtaamisonnettomuuksissa ja useita ihmishenkiä vaatineissa onnettomuuksissa palasi edellisvuosien tasolle. Vuoden 2007 aikana tapahtui myös yksi suuronnettomuus (vähintään neljä menehtynyttä), jossa menehtyi kuusi henkilöä.

Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys jatkui edelleen. Hyvä kehitys on jatkunut jo 2000-luvun taitteesta.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2007

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
* Tilastointi muuttunut

Joka kolmas tieliikenteen uhri menehtyi kesäliikenteessä, joka sujui henkilöautoilijoiden osalta selvästi keskimääräistä huonommin. Henkilöautossa kuolleita oli 77, mikä on 23 enemmän kuin vuoden 2006 kesäliikenteessä. Erityisesti suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä kasvoi. Kevyen liikenteen osalta kesä sujui vuotta 2006 paremmin. Kuolleita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä oli 17, kun vuonna 2006 vastaava luku oli 30.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikenne-kuolemien määrä kasvoi eniten nuorten aikuisten (25-34-vuotiaiden) ryhmässä. Kuolleita oli 61, mikä on 19 enemmän kuin vuonna 2006. Myös 45-54-vuotiaiden kuolemien määrä nousi yhdeksällä. Kuolleita oli yhteensä 53.

Lasten tieliikennekuolemien määrä kasvoi vuoteen 2006 verrattuna. Lapsia menehtyi liikenteessä 14, mikä on yhdeksän enemmän kuin vuonna 2006. Keskimäärin 2000-luvulla lapsia on kuollut 20 vuosittain.

Nuorten liikennekuolemien määrä kasvoi hieman. Vuonna 2007 menehtyi 93 nuorta, kun vuonna 2006 heitä oli 88. Henkilöauton kuljettajia menehtyi 47, mikä on kuusi enemmän kuin vuonna 2006. Tieliikenteessä menehtyneistä nuorista kolme neljästä menehtyi henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 34 % oli alle 25-vuotiaita.

Jalankulkijoita menehtyi 48 vuonna 2007, mikä on yksi vähemmän kuin vuonna 2006. Kuolemantapaukset keskittyivät edelleen vuoden pimeimpiin talvikuukausiin loka-tammikuuhun, jolloin menehtyi yli puolet jalankulkijauhreista. Kolmannes kaikista uhreista menehtyi suojatiellä. Menehtyneistä jalankulkijoista 45 % oli yli 64-vuotiaita.

Pyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä (22) laski edellisvuodesta (29). Vaikka iäkkäiden uhrien määrä on laskenut viime vuosina, edelleen lähes puolet uhreista oli iäkkäitä. Pyöräilijöiden väestöön suhteutettu kuolemanriski on laskenut 2000-luvun aikana.

Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden määrä (30) kasvoi. Kuolleita oli kuusi enemmän kuin vuonna 2006. Kuolleista 22 oli alle 35-vuotiaita. Vuoden 2007 kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista yli 40 % oli tieltä suistumisia.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä kasvoi. Menehtyneitä oli kymmenen, kun vuonna 2006 menehtyneitä oli viisi.

Vuonna 2007 rattijuopumustapauksissa menehtyi 91 ja loukkaantui 1 070 ihmistä. Kuolleita oli kolme ja loukkaantuneita 69 enemmän kuin vuonna 2006. Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, kuoli kahdeksan ja loukkaantui 89 ihmistä. Surmansa saaneita oli kahdeksan vähemmän kuin vuonna 2006. Poliisin tietoon tuli 27 544 rattijuopumustapausta vuonna 2007, mikä on 1 779 enemmän kuin vuonna 2006.

Teillämme ajettiin vuonna 2007 yli 53 miljardia kilometriä. Liikennesuorite kaikkien autojen osalta kasvoi 2000-luvun alussa keskimäärin yli kahden prosentin vuosivauhdilla. Liikenteen kasvuvauhti hidastui yhteen prosenttiin vuonna 2006, mutta vuonna 2007 palattiin jälleen yli kahden prosentin kasvuvauhtiin. Autokannan kasvuvauhti on ollut keskimäärin kolmen prosentin tasolla viime vuosina. Tällä hetkellä autoja on Suomessa jo lähes 3 miljoonaa.

Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan.

Kuva 2. Tienkäyttäjäryhmän osuus tieliikenteessä kuolleista.


Päivitetty 12.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2007, Tieliikennekuolemien määrä nousi 13 prosenttia vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2007/ton_2007_2008-06-12_kat_001.html