Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 444, mikä on 55 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 20 ja loukkaantui 582 ihmistä. Kuolleita oli 6 vähemmän ja loukkaantuneita 54 vähemmän kuin tammikuussa 2007.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 102 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 8 vähemmän kuin vuonna 2007. Uudenmaan onnettomuuksista 35 tapahtui Helsingissä. Pirkanmaalla tapahtui 30 ja Varsinais-Suomessa 29 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet tammikuussa sekä muutos vuoden 2007 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Tammikuu 2008
Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -1 127 -16
   Helsinki - -2 40 -11
   Espoo - - 14 -5
   Vantaa - - 10 -10
Itä-Uusimaa - - 10 -3
Varsinais-Suomi 1 1 29 -30
   Turku - - 10 -8
Satakunta - - 33 -7
Kanta-Häme 1 - 14 -13
Pirkanmaa 1 -2 33 -31
   Tampere - - 13 -10
Päijät-Häme 2 -2 28 6
Kymenlaakso 3 2 28 2
Etelä-Karjala 1 1 33 16
Etelä-Savo - -1 30 9
Pohjois-Savo 1 - 26 -2
Pohjois-Karjala - - 11 -7
Keski-Suomi 3 -2 29 -7
Etelä-Pohjanmaa 2 1 51 26
Pohjanmaa - -2 18 -
Keski-Pohjanmaa - -2 4 -20
Pohjois-Pohjanmaa 1 1 45 12
   Oulu - - 7 -5
Kainuu 1 - 6 -
Lappi - - 26 10
Ahvenanmaa - - 1 1
Koko maa 20 -6 582 -54

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa. Näissä onnettomuuksissa kuoli 7 ihmistä eli 3 enemmän kuin edellisvuonna. Onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin suuntiin, kuoli 6 ihmistä eli 6 edellisvuotista vähemmän.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammikuussa 2008

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 18. Jalankulkijoita menehtyi tammikuussa 4.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammikuussa 2008

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 25-34 -vuotiaille, joita on tammikuussa kuollut 4 eli 2 edellisvuotista enemmän. 65-74 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 3 eli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 18 ja naisia 2. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan tieliikenteessä kuoli eniten 25-34 -vuotiaita sekä 65-74 -vuotiaita miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammikuussa 2008

Ikä Miehet Naiset
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
0-5 1 - 1 - - 0
6-9 - - 1 - 1 -
10-17 1 - 2 - - 1
18-20 1 2 1 - 1 0
21-24 2 - 2 - - -
25-34 3 1 4 1 1 1
35-64 5 6 5 1 4 3
65-74 3 2 2 - 1 2
75- 2 5 2 - 2 1
Yhteensä 18 16 21 2 10 9

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 30, mikä on 15 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 3, kun edellisvuonna ei kuolleita ollut lainkaan.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammikuussa 2008

Maakunta 2008 2007 keskiarvo 2004-2006
Uusimaa 11 9 13
Itä-Uusimaa 1 - 3
Varsinais-Suomi 1 4 3
Satakunta 3 5 1
Kanta-Häme - 1 3
Pirkanmaa - 5 4
Päijät-Häme 2 2 1
Kymenlaakso 2 2 1
Etelä-Karjala 3 2 2
Etelä-Savo - 1 2
Pohjois-Savo - 2 2
Pohjois-Karjala 1 4 1
Keski-Suomi - 4 1
Etelä-Pohjanmaa 2 1 2
Pohjanmaa 1 1 1
Keski-Pohjanmaa - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 2 3
Kainuu 1 - 1
Lappi 2 - 2
Ahvenanmaa - - -
Yhteensä 30 45 46

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2007 vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. tammikuu 2008, Tammikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/01/ton_2008_01_2008-02-21_kat_001.html