Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 381, mikä on 68 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 22 ja loukkaantui 495 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 79 enemmän kuin helmikuussa 2007.

Tammi-helmikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 829, mikä on 13 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 42 ihmistä eli 6 vähemmän kuin tammi-helmikuussa 2007.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 194 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 18 enemmän kuin vuoden 2007 tammi-helmikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2008 sekä muutos vuoden 2007 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Helmikuu 2008 Tammi-helmikuu 2008
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 2 2 137 44 5 1 265 26
   Helsinki - - 44 16 - -2 84 4
   Espoo - - 14 3 - - 28 -2
   Vantaa - - 18 4 - - 29 -7
Itä-Uusimaa 1 1 10 7 1 1 20 4
Varsinais-Suomi 2 - 42 21 3 1 71 -9
   Turku 1 1 13 2 1 1 23 -6
Satakunta 1 1 24 4 1 1 57 -3
Kanta-Häme - -1 11 - 1 -1 25 -13
Pirkanmaa 3 3 30 -9 4 1 63 -40
   Tampere - - 8 -13 - - 21 -23
Päijät-Häme - -3 21 12 2 -5 49 18
Kymenlaakso - - 24 6 3 2 53 9
Etelä-Karjala - - 4 -13 1 1 37 3
Etelä-Savo 2 2 17 - 2 1 47 9
Pohjois-Savo 2 2 18 -4 3 2 44 -6
Pohjois-Karjala 2 2 16 - 2 2 27 -7
Keski-Suomi 1 1 21 1 4 -1 50 -6
Etelä-Pohjanmaa - -3 29 16 2 -3 80 42
Pohjanmaa - -2 11 -11 - -4 29 -11
Keski-Pohjanmaa - - 10 6 - -2 14 -14
Pohjois-Pohjanmaa 1 -6 37 6 2 -5 84 20
   Oulu 1 1 21 12 1 1 28 7
Kainuu - - 4 -2 1 - 10 -2
Lappi 4 2 28 -1 4 2 54 9
Ahvenanmaa 1 1 1 -4 1 - 2 -3
Koko maa 22 2 495 79 42 -6 1 081 26

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 17 ihmistä eli 8 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 12 ihmistä eli 2 enemmän kuin vuonna 2007.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-helmikuussa 2008

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-helmikuun tieliikenteessä kuoli 32 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 37. Jalankulkijoita menehtyi 6.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-helmikuussa 2008

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 45-54 -vuotiaille, joita kuoli tammi-helmikuussa 9 eli 1 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 35 ja naisia 7. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 45-54 -vuotiaille sekä yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-helmikuussa 2008

Ikä Miehet Naiset
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
0-5 1 - 1 - - 1
6-9 - - 1 - 1 -
10-17 1 - 2 - 1 2
18-20 1 3 2 - 2 1
21-24 4 2 4 - 2 -
25-34 5 6 6 2 4 3
35-64 13 10 12 4 4 5
65-74 4 4 2 - 1 3
75- 6 6 4 1 2 2
Yhteensä 35 31 34 7 17 16

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-helmikuussa 67, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 5 eli 3 enemmän kuin tammi-helmikuussa 2007.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-helmikuussa 2008

Maakunta 2008 2007 keskiarvo 2004-2006
Uusimaa 20 13 20
Itä-Uusimaa 2 2 4
Varsinais-Suomi 4 8 7
Satakunta 8 7 3
Kanta-Häme 1 2 5
Pirkanmaa 3 9 6
Päijät-Häme 3 2 2
Kymenlaakso 4 3 2
Etelä-Karjala 4 3 3
Etelä-Savo - 1 3
Pohjois-Savo 2 3 2
Pohjois-Karjala 4 6 3
Keski-Suomi 2 6 2
Etelä-Pohjanmaa 2 1 3
Pohjanmaa 1 1 2
Keski-Pohjanmaa - 1 1
Pohjois-Pohjanmaa - 5 6
Kainuu 1 - 2
Lappi 6 1 3
Ahvenanmaa - 1 0
Yhteensä 67 75 80

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2007 tammi-helmikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 19.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. helmikuu 2008, Helmikuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/02/ton_2008_02_2008-03-19_kat_001.html