Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 340, mikä on 27 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 24 ja loukkaantui 421 ihmistä. Kuolleita oli 4 vähemmän ja loukkaantuneita 64 vähemmän kuin maaliskuussa 2007.

Tammi-maaliskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 178, mikä on 11 vähemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 69 ihmistä eli 7 vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2007.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 263 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 4 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-maaliskuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2008 sekä muutos vuoden 2007 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 4 3 89 -26 11 6 355 1
   Helsinki 1 - 30 -11 1 -2 114 -7
   Espoo - - 7 3 1 1 35 1
   Vantaa 1 1 15 -2 1 1 46 -7
Itä-Uusimaa - -3 14 -1 1 -2 34 3
Varsinais-Suomi 2 - 36 -11 5 1 107 -21
   Turku - -1 5 -11 1 - 28 -17
Satakunta 1 - 23 2 2 1 81 -
Kanta-Häme 1 -1 19 9 2 -2 44 -4
Pirkanmaa 4 1 42 1 8 2 105 -40
   Tampere 1 1 22 2 1 1 43 -22
Päijät-Häme 1 - 12 -3 3 -5 61 15
Kymenlaakso - - 14 -9 3 2 67 -1
Etelä-Karjala - -5 14 3 1 -4 51 6
Etelä-Savo 1 1 10 -6 3 2 57 2
Pohjois-Savo 1 -1 14 -12 4 1 58 -19
Pohjois-Karjala 1 1 10 - 3 3 37 -7
Keski-Suomi 1 - 21 1 5 -1 71 -5
Etelä-Pohjanmaa 2 1 20 -1 4 -2 103 44
Pohjanmaa 3 3 13 -8 4 - 42 -21
Keski-Pohjanmaa - - 6 -1 - -2 20 -15
Pohjois-Pohjanmaa 1 -2 29 - 3 -7 113 20
   Oulu - - 6 -5 1 1 34 2
Kainuu - -1 5 2 1 -1 15 -
Lappi - -2 29 -2 4 - 84 8
Ahvenanmaa 1 1 1 -2 2 1 4 -4
Koko maa 24 -4 421 -64 69 -7 1 509 -38

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 28 ihmistä eli 6 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 19 ihmistä eli 5 enemmän kuin vuonna 2007.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-maaliskuussa 2008

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-maaliskuun tieliikenteessä kuoli 50 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 58. Jalankulkijoita menehtyi 12.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-maaliskuussa 2008

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita kuoli tammi-maaliskuussa 14 eli 3 edellisvuotista enemmän. Miehiä kuoli liikenteessä 56 ja naisia 13. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-maaliskuussa 2008

Ikä Miehet Naiset
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
0-5 1 - 1 - 1 1
6-9 - 1 1 - 1 0
10-17 2 2 4 - 1 2
18-20 4 6 3 - 3 2
21-24 4 2 5 2 3 0
25-34 8 9 11 2 7 5
35-64 18 14 16 5 8 8
65-74 8 6 4 1 1 3
75- 11 7 5 3 4 2
Yhteensä 56 47 51 13 29 24

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-maaliskuussa 108, mikä on 25 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 13 eli 1 enemmän kuin tammi-maaliskuussa 2007.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-maaliskuussa 2008

Maakunta 2008 2007 keskiarvo 2004-2006
Uusimaa 26 26 27
Itä-Uusimaa 2 2 4
Varsinais-Suomi 7 13 10
Satakunta 12 12 5
Kanta-Häme 1 5 6
Pirkanmaa 6 15 10
Päijät-Häme 3 3 4
Kymenlaakso 9 4 4
Etelä-Karjala 4 3 3
Etelä-Savo 1 1 4
Pohjois-Savo 6 10 5
Pohjois-Karjala 5 6 4
Keski-Suomi 3 10 4
Etelä-Pohjanmaa 4 3 5
Pohjanmaa 2 4 3
Keski-Pohjanmaa 1 2 1
Pohjois-Pohjanmaa 6 11 9
Kainuu 2 - 2
Lappi 8 2 4
Ahvenanmaa - 1 0
Yhteensä 108 133 115

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2007 tammi-maaliskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. maaliskuu 2008, Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/03/ton_2008_03_2008-04-23_kat_001.html