Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 494, mikä on 34 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 28 ja loukkaantui 611 ihmistä. Kuolleita oli saman verran ja loukkaantuneita 70 vähemmän kuin joulukuussa 2007.

Tammi-joulukuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 845, mikä on 221 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 343 ihmistä eli 34 vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2007.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 534 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 66 enemmän kuin vuoden 2007 tammi-joulukuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2008 sekä muutos vuoden 2007 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 10 7 134 6 48 11 1 970 85
   Helsinki 3 1 48 5 12 1 696 62
   Espoo 1 1 14 -7 4 1 217 20
   Vantaa 1 1 21 3 5 1 307 12
Itä-Uusimaa 1 1 6 -3 5 -11 198 19
Varsinais-Suomi 2 -1 59 13 27 -6 824 -5
   Turku 1 - 18 2 6 - 287 -45
Satakunta 1 - 23 -7 10 -10 423 39
Kanta-Häme 2 1 17 5 19 -3 256 12
Pirkanmaa - -2 61 14 25 3 652 -21
   Tampere - -2 27 10 6 2 232 -24
Päijät-Häme - -1 24 -10 10 -14 323 23
Kymenlaakso 1 - 23 -3 12 -8 373 -23
Etelä-Karjala - -1 16 -2 10 -3 276 1
Etelä-Savo 1 1 25 -7 17 2 316 2
Pohjois-Savo 3 1 41 14 30 5 333 -13
Pohjois-Karjala 1 -1 16 -1 18 11 226 23
Keski-Suomi 1 -1 25 -16 23 1 364 -37
Etelä-Pohjanmaa - -1 28 -1 18 - 442 63
Pohjanmaa - -1 36 -7 8 -8 301 -15
Keski-Pohjanmaa - - 5 -5 7 1 88 -66
Pohjois-Pohjanmaa 1 -1 36 -26 24 -10 567 -35
   Oulu - - 15 2 2 - 177 -2
Kainuu 1 -3 8 -17 10 -1 161 29
Lappi 3 2 26 -15 17 2 357 2
Ahvenanmaa - - 2 -2 5 4 24 -20
Koko maa 28 - 611 -70 343 -34 8 474 63

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 113 ihmistä eli 5 vähemmän kuin vuonna 2007. Onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin kuoli 92 ihmistä eli 32 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-joulukuussa 2008

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-joulukuun tieliikenteessä kuoli 206 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 242. Jalankulkijoita menehtyi 52 ja moottoripyöräilijöitä 33.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-joulukuussa 2008

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita kuoli tammi-joulukuussa 58 eli 15 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 264 ja naisia 79. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-joulukuussa 2008

Ikä Miehet Naiset
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
2008 2007 keskiarvo
2004-2006
0-5 3 1 3 - 3 1
6-9 1 2 3 1 1 2
10-17 21 19 17 8 6 7
18-20 24 29 27 6 13 8
21-24 15 25 25 5 8 6
25-34 39 50 38 7 11 11
35-64 95 103 94 27 30 33
65-74 24 20 21 9 13 18
75- 42 28 27 16 15 16
Yhteensä 264 277 254 79 100 102

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-joulukuussa 867, mikä on 43 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 82 eli 1 vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2007.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-joulukuussa 2008

Maakunta 2008 2007 keskiarvo
2004-2006
Uusimaa 160 169 162
Itä-Uusimaa 19 21 23
Varsinais-Suomi 87 86 80
Satakunta 47 47 52
Kanta-Häme 25 26 34
Pirkanmaa 61 70 79
Päijät-Häme 40 30 36
Kymenlaakso 38 38 40
Etelä-Karjala 28 32 28
Etelä-Savo 30 30 49
Pohjois-Savo 50 63 48
Pohjois-Karjala 35 26 30
Keski-Suomi 40 43 48
Etelä-Pohjanmaa 35 44 40
Pohjanmaa 26 39 24
Keski-Pohjanmaa 11 17 11
Pohjois-Pohjanmaa 74 70 71
Kainuu 23 17 18
Lappi 36 39 48
Ahvenanmaa 2 3 2
Yhteensä 867 910 926

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2007 tammi-joulukuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. joulukuu 2008, Joulukuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/12/ton_2008_12_2009-01-22_kat_001.html