Julkaistu: 11.6.2009

Tieliikennekuolemien määrä laski 10 prosenttia vuonna 2008

Vuonna 2008 tapahtui 6 881 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi 344 ja loukkaantui 8 513 ihmistä. Kuolleita oli 36 vähemmän kuin vuonna 2007. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia ja loukkaantumisia oli edellisvuotta enemmän.

Liikenneturvallisuus kehittyi positiivisesti vuonna 2008 erityisesti kesäliikenteen osalta. Touko-kesäkuun aikana kuolleita oli 33 vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Kuolleita oli vähemmän erityisesti kohtaamisonnettomuuksissa. Myös lasten ja nuorten tieliikennekuolemat vähenivät selvästi. Lapsia menehtyi liikenteessä kahdeksan, mikä on peräti kuusi vähemmän kuin edellisvuonna. Menehtyneitä nuoria oli 76, kun edellisvuonna kuolleita oli 93.

Tiehallinnon tiedote maanteillä tilastoiduista liikenneonnettomuuksista on luettavissa Tiehallinnon internetsivuilta: www.tiehallinto.fi

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2008

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
2006 336 8 580 6 740
2007 380 8 446 6 657
2008 344 8 513 6 881
* Tilastointi muuttunut

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2008. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Mari Törmänen (09) 1734 3215, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 3260
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen 020 7282 300

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 11.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2008/ton_2008_2009-06-11_tie_001.html