Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 19 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 405, mikä on 55 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 19 ja loukkaantui 518 ihmistä. Kuolleita oli 6 ja loukkaantuneita 63 vähemmän kuin huhtikuussa 2008.

Tammi-huhtikuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 463, mikä on 181 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 73 ihmistä eli 21 vähemmän kuin tammi-huhtikuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 326 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 46 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-huhtikuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet huhtikuussa ja tammi-huhtikuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Huhtikuu 2009 Tammi-huhtikuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -1 121 -9 13 -2 423 -71
   Helsinki 1 - 38 -4 3 1 141 -15
   Espoo - -1 12 -9 - -2 51 -5
   Vantaa 1 - 14 -6 3 1 71 -4
Itä-Uusimaa - - 13 4 2 1 46 3
Varsinais-Suomi 2 1 58 -37 10 4 207 5
   Turku - - 15 -20 1 - 65 2
Satakunta 1 -1 34 -2 7 3 104 -13
Kanta-Häme 1 -2 13 -7 5 - 76 12
Pirkanmaa 3 2 38 -3 8 -1 150 3
   Tampere - - 14 2 - -1 44 -11
Päijät-Häme - -2 17 -10 1 -4 43 -45
   Lahti - - 5 -1 - -1 16 -21
Kymenlaakso 2 2 24 8 3 - 75 -8
Etelä-Karjala - -1 11 6 1 -1 59 3
Etelä-Savo 1 - 24 -2 4 - 74 -9
Pohjois-Savo - -4 21 -4 - -8 58 -25
Pohjois-Karjala 2 2 6 -5 2 -1 34 -14
Keski-Suomi - -3 21 3 2 -6 87 -2
   Jyväskylä - - 5 - - -2 30 -2
Etelä-Pohjanmaa - - 16 -2 3 -1 89 -33
Pohjanmaa 1 1 16 -5 3 -1 74 9
Keski-Pohjanmaa - - 8 - - - 31 3
Pohjois-Pohjanmaa 2 1 40 8 6 2 144 -1
   Oulu - - 5 -3 - -1 41 -3
Kainuu 1 - 5 -3 2 - 21 -2
Lappi - -1 24 -10 1 -4 94 -24
Ahvenanmaa - - 8 7 - -2 18 12
Koko maa 19 -6 518 -63 73 -21 1 907 -197

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 23 ihmistä eli 14 vähemmän kuin vuonna 2008. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 21 ihmistä eli 8 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-huhtikuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-huhtikuun tieliikenteessä kuoli 45 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 68. Jalankulkijoita menehtyi 9.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-huhtikuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 35-44 -vuotiaille, joita kuoli tammi-huhtikuussa 13 eli 4 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 58 ja naisia 15. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 35-44 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-huhtikuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 - 2 1 - - 1
6-9 - - 1 - - 0
10-17 1 3 4 1 - 2
18-20 5 6 7 2 - 2
21-24 4 6 6 - 2 1
25-34 8 11 12 1 2 5
35-64 26 28 22 6 6 10
65-74 6 11 5 1 2 2
75- 8 12 7 4 3 3
Yhteensä 58 79 64 15 15 28

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-huhtikuussa 173, mikä on 7 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 10 eli 9 vähemmän kuin tammi-huhtikuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-huhtikuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 40 34 41
Itä-Uusimaa 4 2 6
Varsinais-Suomi 16 17 20
Satakunta 15 16 9
Kanta-Häme 7 3 7
Pirkanmaa 19 11 15
Päijät-Häme 4 7 9
Kymenlaakso 6 12 6
Etelä-Karjala 2 5 4
Etelä-Savo 10 6 6
Pohjois-Savo 3 7 9
Pohjois-Karjala 1 8 9
Keski-Suomi 8 7 7
Etelä-Pohjanmaa 9 4 6
Pohjanmaa 2 3 8
Keski-Pohjanmaa 2 1 3
Pohjois-Pohjanmaa 13 10 14
Kainuu 5 2 3
Lappi 4 11 7
Ahvenanmaa 3 - 1
Yhteensä 173 166 190

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-huhtikuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. huhtikuu 2009, Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 19 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/04/ton_2009_04_2009-05-20_kat_001.html