Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 619, mikä on 31 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 31 ja loukkaantui 793 ihmistä. Kuolleita oli 6 ja loukkaantuneita 7 enemmän kuin toukokuussa 2008.

Tammi-toukokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 2 085, mikä on 212 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 105 ihmistä eli 12 vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 452 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 70 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-toukokuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Toukokuu 2009 Tammi-toukokuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 1 -3 171 -13 14 -4 596 -84
   Helsinki - - 58 -4 3 1 199 -19
   Espoo - - 10 -19 - -2 61 -24
   Vantaa - -1 22 - 3 - 95 -2
Itä-Uusimaa 2 2 32 4 4 3 80 9
Varsinais-Suomi 3 2 83 -14 13 6 290 -12
   Turku 2 1 22 -13 3 1 87 -12
Satakunta 4 2 31 9 11 5 135 -4
Kanta-Häme 1 -1 32 9 6 -1 108 21
Pirkanmaa 1 - 51 -23 9 -1 201 -20
   Tampere - -1 24 -1 - -2 68 -12
Päijät-Häme 2 1 29 3 3 -3 72 -42
   Lahti - - 9 -1 - -1 25 -22
Kymenlaakso 5 5 46 2 8 5 121 -6
Etelä-Karjala - - 14 -22 1 -1 73 -19
Etelä-Savo 3 2 47 23 7 2 121 14
Pohjois-Savo - -1 23 6 - -8 81 -20
Pohjois-Karjala - - 20 7 2 -1 54 -7
Keski-Suomi 3 1 34 -1 5 -5 121 -3
   Jyväskylä - - 14 5 - -2 44 3
Etelä-Pohjanmaa - -1 49 9 4 -1 137 -25
Pohjanmaa 1 1 30 16 4 - 104 25
Keski-Pohjanmaa - -4 5 -5 - -4 36 -2
Pohjois-Pohjanmaa 4 1 56 1 10 3 200 -
   Oulu - - 27 5 - -1 68 2
Kainuu - - 11 -3 2 - 32 -5
Lappi 1 -1 27 -1 2 -5 121 -25
Ahvenanmaa - - 2 - - -2 20 12
Koko maa 31 6 793 7 105 -12 2 703 -193

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 38 ihmistä eli 2 enemmän kuin vuonna 2008. Onnettomuuksissa, joissa ajoneuvot ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin, kuoli 29 ihmistä eli 13 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-toukokuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-toukokuun tieliikenteessä kuoli 67 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 84. Jalankulkijoita menehtyi 10.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-toukokuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 35-44 -vuotiaille, joita kuoli tammi-toukokuussa 18 eli 4 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 85 ja naisia 20. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 35-44 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-toukokuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 - 2 1 - - 1
6-9 - 1 1 - 1 0
10-17 3 4 6 1 - 2
18-20 7 8 10 2 - 2
21-24 9 7 7 1 2 2
25-34 12 13 16 3 3 6
35-64 36 35 30 8 7 13
65-74 8 13 8 1 3 4
75- 10 15 9 4 3 3
Yhteensä 85 98 88 20 19 33

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-toukokuussa 254, mikä on 7 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 19 eli 5 vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-toukokuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 49 50 62
Itä-Uusimaa 7 6 9
Varsinais-Suomi 26 28 25
Satakunta 18 21 14
Kanta-Häme 10 7 9
Pirkanmaa 25 22 21
Päijät-Häme 7 9 12
Kymenlaakso 11 15 9
Etelä-Karjala 4 7 6
Etelä-Savo 18 9 12
Pohjois-Savo 5 13 14
Pohjois-Karjala 4 10 12
Keski-Suomi 12 10 10
Etelä-Pohjanmaa 15 9 11
Pohjanmaa 3 5 10
Keski-Pohjanmaa 2 2 4
Pohjois-Pohjanmaa 20 18 20
Kainuu 7 5 4
Lappi 8 15 12
Ahvenanmaa 3 - 1
Yhteensä 254 261 277

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-toukokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. toukokuu 2009, Toukokuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/05/ton_2009_05_2009-06-22_kat_001.html