Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, syyskuu

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 465, mikä on 29 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 22 ja loukkaantui 609 ihmistä. Kuolleita oli 6 vähemmän ja loukkaantuneita 2 vähemmän kuin joulukuussa 2008.

Tammi-joulukuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 407, mikä on 438 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 281 ihmistä eli 62 vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 364 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 170 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-joulukuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -7 139 5 30 -18 1 742 -228
   Helsinki - -3 46 -2 6 -6 600 -96
   Espoo - -1 7 -7 - -4 130 -87
   Vantaa - -1 29 8 3 -2 279 -28
Itä-Uusimaa 2 1 12 6 11 6 236 38
Varsinais-Suomi 1 -1 40 -19 33 6 775 -49
   Turku - -1 20 2 7 1 245 -42
Satakunta 1 - 28 5 27 17 402 -21
Kanta-Häme - -2 10 -7 8 -11 233 -23
Pirkanmaa 4 4 39 -22 24 -1 662 10
   Tampere 1 1 7 -20 2 -4 208 -24
Päijät-Häme - - 24 - 13 3 274 -49
   Lahti - - 10 - 1 -2 111 -30
Kymenlaakso 1 - 32 9 9 -3 374 1
Etelä-Karjala 2 2 13 -3 7 -3 240 -36
Etelä-Savo 2 1 32 7 17 - 319 3
Pohjois-Savo - -3 13 -28 10 -20 279 -54
Pohjois-Karjala - -1 19 3 9 -9 231 5
Keski-Suomi 2 1 32 7 20 -3 381 17
   Jyväskylä - - 14 8 6 1 152 28
Etelä-Pohjanmaa 2 2 51 23 13 -5 399 -43
Pohjanmaa - - 22 -14 10 2 289 -12
Keski-Pohjanmaa - - 14 9 2 -5 94 6
Pohjois-Pohjanmaa 1 - 46 10 24 - 604 37
   Oulu - - 15 - 4 1 213 25
Kainuu - -1 9 1 4 -6 107 -54
Lappi 1 -2 33 7 9 -8 373 16
Ahvenanmaa - - 1 -1 1 -4 34 10
Koko maa 22 -6 609 -2 281 -62 8 048 -426

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 105 ihmistä eli 8 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-joulukuussa. Onnettomuuksissa, joissa ajoneuvot ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin, kuoli 75 ihmistä eli 17 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-joulukuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-joulukuun tieliikenteessä kuoli 168 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 206. Jalankulkijoita menehtyi 28.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-joulukuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita kuoli tammi-joulukuussa 43. Miehiä kuoli liikenteessä 211 ja naisia 70. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-joulukuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 1 3 2 1 - 2
6-9 - 1 3 1 1 2
10-17 19 21 17 6 8 7
18-20 26 24 29 4 6 9
21-24 19 15 23 2 5 5
25-34 32 39 44 9 7 10
35-64 68 95 98 26 27 32
65-74 17 24 19 7 9 15
75- 29 42 27 14 16 15
Yhteensä 211 264 262 70 79 96

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-joulukuussa 796, mikä on 71 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 69 eli 13 vähemmän kuin tammi-joulukuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-joulukuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 144 160 167
Itä-Uusimaa 24 19 23
Varsinais-Suomi 79 87 84
Satakunta 52 47 48
Kanta-Häme 22 25 31
Pirkanmaa 63 61 81
Päijät-Häme 33 40 34
Kymenlaakso 37 38 39
Etelä-Karjala 14 28 25
Etelä-Savo 38 30 41
Pohjois-Savo 23 50 51
Pohjois-Karjala 28 35 30
Keski-Suomi 43 40 44
Etelä-Pohjanmaa 48 35 41
Pohjanmaa 18 26 31
Keski-Pohjanmaa 8 11 15
Pohjois-Pohjanmaa 74 74 65
Kainuu 16 23 16
Lappi 29 36 50
Ahvenanmaa 3 2 3
Yhteensä 796 867 917

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-joulukuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 21.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. joulukuu 2009, Joulukuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/12/ton_2009_12_2010-01-21_kat_001.html