Julkaistu: 17.6.2011

Tieliikenteessä menehtyi 272 ihmistä vuonna 2010

Vuonna 2010 tapahtui 6 072 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi 272 ja loukkaantui 7 673 ihmistä. Kuolleita oli seitsemän vähemmän kuin vuonna 2009.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan

Ikäryhmittäin tarkasteltuna iäkkäiden (yli 74-vuotiaiden) liikennekuolemat vähenivät eniten. Kuolleita oli 28, mikä on 17 vähemmän kuin vuonna 2009. Ikäryhmässä 65-74-vuotta kuolleita oli 36, eli 12 enemmän kuin vuonna 2009. Nuorten tieliikennekuolemien määrä väheni myös. Nuoria (15–24-vuotiaita) menehtyi 61, mikä on 13 vähemmän kuin vuonna 2009. Joka viides tieliikenteessä menehtynyt oli nuori. Keski-ikäisten (45–54 vuotta) liikennekuolemien määrä kasvoi selvästi. Vuonna 2010 menehtyi 47 keski-ikäistä, mikä on 21 enemmän kuin vuonna 2009.

Jalankulkijoita menehtyi 35 vuonna 2010, eli viisi enemmän kuin vuonna 2009. Uhreista 40 % oli iäkkäitä. Iäkkäiden jalankulkijoiden väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Pyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä (26) nousi hieman edellisvuodesta (20). Lähes puolet uhreista oli iäkkäitä. Iäkkäiden pyöräilijöiden väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Mopoilijoiden tieliikennekuolemien määrä (9) laski edellisvuodesta (11). Mopoilijoina loukkaantuneiden määrä on 2,5-kertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä laski ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Vuonna 2010 mopoilijoita loukkaantui 988, mikä on 136 vähemmän kuin vuonna 2009.


Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuudet. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mari Törmänen (09) 1734 3215, Ossi Nurmi (09) 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2010/ton_2010_2011-06-17_tie_001_fi.html