Julkaistu: 15.6.2016

Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 266 ja loukkaantui 6 385 ihmistä. Kuolleita oli 37 henkilöä enemmän ja loukkaantuneita 320 vähemmän kuin vuonna 2014.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2015

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2015

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikennekuolemien määrä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä. Vähiten määrä kasvoi lasten (0-14 -vuotiaat) ikäryhmässä, jossa kuolleita oli 14, joka on 4 edellisvuotta enemmän. Kaikissa muissa ikäryhmissä kuolleiden määrä kasvoi 11 henkilöllä vuoteen 2014 verrattuna. Nuoria (15-24 -vuotiaat) kuoli 55, aikuisia (25-64 -vuotiaat) 130 ja iäkkäitä (yli 64 -vuotiaat) 67 henkilöä.

Tieliikenneonnettomuuksissa vuonna 2015 loukkaantuneiden kokonaismäärä väheni yli 300:lla edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin ikäryhmittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että lasten (0-14 -vuotiaat) ja iäkkäiden (yli 64 -vuotiaat) loukkaantumiset lisääntyivät vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2015 lapsia loukkaantui tieliikenteessä 427 henkilöä, joka on 15 edellisvuotta enemmän. Puolestaan iäkkäiden ikäryhmässä loukkaantuneita oli 931, joka on yhdeksän enemmän kuin vuonna 2014.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista noin neljännes ja loukkaantuneista reilu kolmannes oli nuoria, alle 25-vuotiaita.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2015 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 116 ja matkustajia 40. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli 23 ja matkustajia 12 enemmän. Myös moottoripyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä kasvoi vuonna 2015. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 20, joka on kolme enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Mopoilijoita kuoli kaksi, eli yksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2015 tieliikenneonnettomuuksissa 32, joka on neljä vähemmän vuoteen 2014 verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 30 eli kolme enemmän kuin edellisvuonna.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa ja tieltä suistumisissa. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 100 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 75 henkilöä. Loukkaantuneista reilu neljännes (1 767 henkilöä) loukkaantui suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2015 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 505 kappaletta, joka on 30 edellisvuotta vähemmän. Rattijuopumusonnettomuuksia oli kuusi edellisvuotta vähemmän, yhteensä 454. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 57 ja loukkaantui 569 ihmistä vuonna 2015, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 41 kuollutta ja 576 loukkaantunutta.


Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Karppanen 029 551 2656, Tiina Herttuainen 029 551 3619, tieliikenneonnettomuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2015/ton_2015_2016-06-15_tie_001_fi.html