Julkaistu: 19.1.2017

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 270 ja loukkaantui vakavasti 477 ihmistä vuonna 2015

Korjattu 19.1.2017. Liitetaulukko 2 korjattu.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 185 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi 270 ja loukkaantui 6 408 ihmistä, joista vakavasti loukkaantuneita 1) oli 7,4 prosenttia eli 477 henkilöä. Vuonna 2015 kuolleita oli 41 henkilöä edellisvuotta enemmän ja loukkaantuneita 297 vähemmän.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2015

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2015

Ikäryhmittäin tarkasteltuna liikennekuolemien määrä lisääntyi kaikissa ikäryhmissä. Eniten lisääntyivät yli 64-vuotiaiden liikennekuolemat. Kuolleita oli 71, mikä on 15 enemmän kuin vuonna 2014. Lasten (0–14 —vuotiaat) ikäryhmässä kuolleita oli 14, joka on 4 edellisvuotta enemmän. Sekä nuorten (15-24 -vuotiaat) että aikuisten (25-64 -vuotiaat) ikäryhmissä tieliikennekuolemien määrä kasvoi 11 henkilöllä. Nuoria kuoli 55 ja aikuisia 130 henkilöä.

Tieliikenneonnettomuuksissa vuonna 2015 loukkaantuneiden kokonaismäärä väheni lähes 300:lla edellisvuoteen verrattuna. Ikäryhmittäin tarkasteltuna voidaan kuitenkin todeta, että loukkaantumisten määrä laski nimenomaan nuorten sekä aikuisten ikäryhmissä. Lasten (0-14 -vuotiaat) ja iäkkäiden (yli 64 -vuotiaat) loukkaantumiset sitä vastoin lisääntyivät hieman vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2015 lapsia loukkaantui tieliikenteessä 429 henkilöä, joka on 17 edellisvuotta enemmän. Iäkkäiden ikäryhmässä loukkaantuneita oli puolestaan 934, joka on 12 enemmän kuin vuonna 2014.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista noin neljännes ja loukkaantuneista reilu kolmannes oli nuoria, alle 25-vuotiaita.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2015 aikana 477 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 154 ja matkustajia 65. Moottoripyörällä liikkuneita loukkaantui vakavasti 60 henkeä. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita puolestaan oli 57, pyöräilijöitä 53 ja mopoilijoita 46 henkilöä.

Vakavasti loukkaantuneiden osuus kaikista tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista oli reilut 7 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vakavasti loukkaantuneiden suhteellinen osuus oli suurin yli 64–vuotiaiden ikäryhmässä (11 prosenttia). Nuoremmissa ikäryhmissä vakavasti loukkaantuneiden osuus oli pienempi, lapsilla (0–14 —vuotiaat) enää hieman yli 4 prosenttia.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2015 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 117 ja matkustajia 42. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli 24 ja matkustajia 14 enemmän. Myös moottoripyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä kasvoi hieman vuonna 2015. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 20, joka on kolme enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Mopoilijoita kuoli kaksi, eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2015 tieliikenneonnettomuuksissa 32, joka on neljä vähemmän kuin vuonna 2014. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 31 eli neljä enemmän kuin edellisvuonna.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa tapahtui kohtaamisonnettomuuksissa ja tieltä suistumisissa. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 101 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 77 henkilöä. Loukkaantuneista reilu neljännes (1 768 henkilöä) loukkaantui suistumisonnettomuuksissa.

Kaikista vuonna 2015 tapahtuneista tieliikennekuolemista 22 tapausta oli itsemurhia 2) . Itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli siis noin kahdeksan prosenttia.

Vuonna 2015 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui 507 kappaletta, joka on 28 edellisvuotta vähemmän. Rattijuopumusonnettomuuksia oli kuusi edellisvuotta vähemmän, yhteensä 454. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 57 ja loukkaantui 569 ihmistä vuonna 2015, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 41 kuollutta ja 576 loukkaantunutta.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen Kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2015/ton_2015_2017-01-19_tie_001_fi.html