Julkaistu: 23.1.2019

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 238 ja loukkaantui vakavasti 409 ihmistä vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 tapahtui 4 432 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 238 ja loukkaantui 5 574 ihmistä. Loukkaantuneista noin 7 prosenttia, eli 409 ihmistä, loukkaantui vakavasti 1) . Vuonna 2017 kuolleita oli 20 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 337 vähemmän kuin vuonna 2016. Menehtyneistä 76 prosenttia ja loukkaantuneista 57 prosenttia oli miehiä.

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2017

Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan 1995–2017

Vuonna 2017 tieliikennekuolemien määrä väheni kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä poislukien 65-74- vuotiaiden ryhmä, jossa kuolleiden määrä oli edellisvuotta suurempi. Vuonna 2017 65-74- vuotiaita kuoli tieliikenneonnettomuuksissa 32, kun vuotta aikaisemmin lukumäärä oli 27. Myös loukkaantuneiden määrä väheni lähes kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä. Vain lasten, eli 0-14- vuotiaiden ryhmässä, loukkaantuneiden määrä kasvoi. Heitä loukkaantui vuonna 2017 tieliikenneonnettomuuksissa 359, kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 350.

Tieliikenteessä loukkaantui vakavasti vuoden 2017 aikana 409 ihmistä. Näistä henkilöauton kuljettajia oli 135 ja matkustajia 62. Moottoripyöräilijöitä loukkaantui vakavasti 52 ja mopoilijoita 40. Vakavasti loukkaantuneita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä oli molempia 40.

Eniten tieliikennekuolemia vuonna 2017 sattui henkilöautoissa, joissa kuljettajia kuoli 104 ja matkustajia 29. Edellisvuoteen verrattuna kuljettajia kuoli 15 vähemmän ja matkustajia kaksi vähemmän. Moottoripyöräilijöitä menehtyi 13, joka on neljä vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Mopoilijoita kuoli viisi, joka on saman verran kuin edellisenä vuonna. Jalankulkijoita menehtyi vuoden 2017 tieliikenneonnettomuuksissa 27, joka on kaksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden tieliikennekuolemia oli puolestaan 23 eli kolme vähemmän kuin vuonna 2016.

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista suurin osa oli tieltä suistumisia ja kohtaamisonnettomuuksia. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi 58 henkilöä ja suistumisonnettomuuksissa 79 henkilöä. Loukkaantumisista 28 prosenttia (1 569 henkilöä) tapahtui suistumisonnettomuuksissa.

Vuonna 2017 tieliikenteessä itsemurhia moottoriajoneuvolla törmäämällä tapahtui 23. Niiden osuus tieliikennekuolemista oli noin kymmenen prosenttia 2) .

Vuonna 2017 henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia tapahtui kaikkiaan 446 kappaletta mikä oli 62 vähemmän kuin vuonna 2016. Näistä rattijuopumusonnettomuuksia oli 409 kappaletta. Tieliikenteen rattijuopumusonnettomuuksissa menehtyi 52 ja loukkaantui 549 ihmistä vuonna 2017, kun edellisvuonna vastaavat luvut olivat 60 kuollutta ja 574 loukkaantunutta.

Eniten henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tapahtui kesäkuukausina. Heinäkuussa henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten, kaikkiaan 459 kappaletta, joista kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli 27 ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 432. Heinäkuussa 2017 vakavaan loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia tapahtui 54.


1) Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenneonnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi. Vakavuusluokituksessa on hyödynnetty tieliikenneonnettomuusaineiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisterin tietoja
2) Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen Kuolemansyytilaston tietoja.

Lähde: Liikenne ja matkailu: Tieliikenneonnettomuustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mari Niemi 029 551 3516, Irmeli Segerholm 029 551 3219 , liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2017/ton_2017_2019-01-23_tie_001_fi.html