Suomen virallinen tilasto

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulkomaankauppa supistui selvästi vuoden 2020 toisella neljänneksellä
18.9.2020
Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti laski 18 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä suhteessa edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Ulkomaankauppa, eli vienti ja tuonti, laski sekä tavaroissa että palveluissa. Palveluita vietiin 28 prosenttia ja tuotiin 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaankaupan suhteellinen vähentyminen oli pienintä tavaroiden viennissä, jossa lasku oli 12 prosentin suuruinen. Tavaroiden tuonti laski vuorostaan 20 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta .

Seuraava julkistus:
18.12.2020

Kuvaus: Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tavaratuonti tilastoidaan jatkossa alkuperämaan mukaisena
15.3.2018
Aiemmin tavaratuonti on tilastoitu lähetysmaan mukaisesti, mutta jatkossa se tilastoidaan alkuperämaan mukaisena.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/index.html