Julkaistu: 13.5.2011

191 työtaistelua vuonna 2010

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin 191 työtaistelua vuonna 2010. Työtaisteluja oli selvästi enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä oli 139 kappaletta. Työtaistelujen määrä oli toiseksi suurin 2000-luvulla vuoden 2005 jälkeen. Työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä oli noin 137 000. Osallistuneiden työntekijöiden määrä oli lähes kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja se oli suurin 2000–luvulla. Menetettyjä työpäiviä oli noin 315 000. Työpäivämenetykset yli kolminkertaistuivat edellisestä vuodesta ja ne olivat 2000–luvun toiseksi suurimmat vuoden 2005 jälkeen.

Työtaistelut vuosina 2000-2010

Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667

Vuosi 2010 oli työmarkkinoilla liittokohtaisten sopimusneuvottelujen aikaa ja monilla aloilla sopimusneuvotteluja vauhditettiin työtaisteluilla. Suurimmat työtaistelutoimet käytiin elintarviketeollisuudessa, jossa keväällä 2010 järjestettiin useita lakkoja ja harvinaisia työsulkuja TES-neuvottelujen aikana. Elintarvikealan työtaisteluissa menetettiin yhteensä noin 108 000 työpäivää. Näistä suurin yksittäinen työtaistelu oli kaupan alan lakko 16. huhtikuuta, johon osallistui noin 50 000 työntekijää. Suuria liittokohtaisia työtaisteluita käytiin myös ahtaus- ja kaupan alalla, joissa kummassakin menetettiin noin 50 000 työpäivää. Merkittäviä työtaisteluita käytiin myös sahateollisuudessa, lentoliikenteessä ja katsastusalalla.

Työtaisteluista 122 käytiin teollisuudessa eli vajaa kaksi kolmasosaa kaikista työtaisteluista. Teollisuuden alatoimialoista eniten työtaisteluja oli elintarvikkeiden valmistuksessa (28) ja metallien jalostuksessa (19). Ylivoimaisesti eniten teollisuuden työpäivämenetyksiä oli elintarvikkeiden valmistuksessa. Teollisuuden ulkopuolisista toimialoista eniten työtaisteluja oli toimialalla varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (15).

Lähes puolessa työtaisteluista syynä oli palkkavaatimus. Myös työnjohto ja työvoiman vähennyksen uhka olivat yleisiä työtaisteluiden syitä.

Paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Tampereen, Raahen, Vantaan ja Kuopion kaupungeissa. Työtaisteluista 80 käytiin useammassa kuin yhdessä kunnassa.

Eniten työtaisteluja käytiin vuoden toisella neljänneksellä ja vähiten kolmannella neljänneksellä. Työpäivämenetyksistä yli 60 prosenttia tapahtui vuoden toisella neljänneksellä.


Lähde: Työtaistelut 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2010/tta_2010_2011-05-13_tie_001_fi.html