Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2014

Toimiala Lukumäärä Osalliset yhteensä Menetetyt työpäivät
Kaikki yhteensä 128 69 248 40 526
C Teollisuus 76 10 977 14 613
10 Elintarvikkeiden valmistus 6 203 519
11 Juomien valmistus 1 28 .. 1)
13 Tekstiilien valmistus 1 68 ..
14 Vaatteiden valmistus 1 58 ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10 2 197 6 086
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 8 784 643
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 6 784 731
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 123 ..
24 Metallien jalostus 8 1 928 1 210
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 8 341 382
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3 493 501
27 Sähkölaitteiden valmistus 7 1 053 1 150
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9 1 867 2 184
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3 646 604
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 190 ..
32 Muu valmistus 1 45 ..
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 169 ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 55 ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 55 ..
F Rakentaminen 13 42 379 12 040
41 Talonrakentaminen 1 42 000 10 500
42 Maa- ja vesirakentaminen 8 379 1 540
43 Erikoistunut rakennustoiminta 4 .. ..
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 3 2 860 2 588
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 3 2 860 2 588
H Kuljetus ja varastointi 22 9 449 8 965
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 3 5 247 5 247
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 16 4 023 3 607
53 Posti- ja kuriiritoiminta 3 179 112
J Informaatio ja viestintä 3 185 79
58 Kustannustoiminta 2 65 ..
61 Televiestintä 1 120 ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 3 143 2 063
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2 2 303 ..
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus) 1 540 ..
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 1 300 ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2 163 ..
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 2 163 ..
P Koulutus 1 .. ..
85 Koulutus 1 .. ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 18 ..
86 Terveyspalvelut 2 18 ..
R Taiteet, viihde ja virkistys 1 19 ..
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 1 19 ..
1) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Työtaistelut 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2014, Liitetaulukko 1. Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2014/tta_2014_2015-04-28_tau_001_fi.html