Maatalousyrittäjien työtapaturmat

Vuonna 2017 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) korvasi yhteensä 4 424 maatalousyrittäjille sattunutta työtapaturmaa, joista 2 962 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vuotta aiemmin maatalousyrittäjille sattui yhteensä 4 340 työtapaturmaa, joista 2 939 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna (+0,8 %).

Maatalousyrittäjien työ on kuitenkin riskialtista, sillä työtapaturmasuhde on lähes 3–kertainen palkansaajiin verrattuna. Vuonna 2017 sattui 4 886 vähintään neljän päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2016 oli 4 653. Tapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 5 310 ja naisille 3 944 työtapaturmaa sataatuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3). Vastaava suhdeluku oli vuonna 2016 miehillä 4 978 ja naisilla 3 940. Vuonna 2017 menehtyi 2 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina.

Taulukko 3. Maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2017

Työtapaturmat
Molemmat sukupuolet yhteensä Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyys
Työpaikka-
kuolemat
N % N % Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
N
Miehet   3 400 76,9 2 220 74,9 5 310 2
Naiset 1 024 23,1 742 25,1 3 944 -
Yhteensä      4 424 100,0 2 962 100,0 4 886 2

Lähde: Työtapaturmat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2017, Maatalousyrittäjien työtapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-06-17_kat_002_fi.html