Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.1.2007

Korkeasti koulutettujen liikkuvuus aleni 2000-luvun alussa

Vuonna 2004 työpaikkaa vaihtoi 20,5 prosenttia korkeasti koulutetuista. Se oli 2,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2000. Eniten liikkuvuusasteet laskivat tohtorintutkinnon suorittaneilla, 28:sta prosentista 23:een prosenttiin. Yleensä liikkuvuusasteet kasvavat koulutustason noustessa, mutta poikkeuksena ovat lisensiaatintutkinnon suorittaneet, joiden liikkuvuusasteet olivat kaikkina vuosina alhaisimpia. Korkeasti koulutettu on vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö ja liikkuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä työpaikan vaihtumista tai työlliseksi siirtymistä edellisvuodesta.

Tieteenaloittain tarkasteltuna korkein liikkuvuusaste oli lääke- ja hoitotieteiden alalla, 32 prosenttia vuonna 2000, mistä se laski 26:een prosenttiin vuonna 2004. Alhaisimpia liikkuvuusasteet olivat tekniikan sekä maa- ja metsätieteiden aloilla, joilla kummallakin liikkuvuusasteet olivat noin 19 prosenttia vuonna 2004. Tieteenala määriteltiin tutkijakoulutus- ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnoille. Muiden alempien koulutusasteiden liikkuvuusasteet laskivat 24:sta prosentista 20:een prosenttiin vuonna 2004.

Korkeasti koulutettujen liikkuvuusasteet koulutusasteen mukaan vuosina 2000-2004

Korkeasti koulutettujen työllisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2000 vuoteen 2004, jolloin se oli 36 prosenttia. Eniten korkeasti koulutettuja työskenteli terveydenhuollon toimialalla, 18 prosenttia.

Tutkija-asteen tutkinnon suorittaneista kolmannes oli sijoittunut yliopistoihin ja noin 16 prosenttia terveydenhuollon alalle. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista puolestaan noin 29 prosenttia työskenteli koulutuksen alalla. Muun korkea-asteen tutkinnon suorittaneista viidennes oli töissä terveydenhuollon alalla.

Korkeasti koulutetut työlliset toimialoittain tutkinnon mukaan vuonna 2004

Toimiala Osuus
toimialan
työllisistä
%
Tutkija-
koulutus

%
Ylempi
korkea-
koulututkinto
%
Muu
korkea-
aste
%
Yhteensä


%
Maa-, metsä- ja kalatalous 17,7 0,3 0,9 2,6 2,1
Kaivostoiminta 18,4 0,0 0,1 0,1 0,1
Elintarvikkeet, tekstiilit 18,4 0,3 0,7 1,4 1,2
Puutuotteet, massa, paperituotteet 27,1 2,5 3,9 4,5 4,3
Metallit, koneet ja laitteet 28,1 2,4 4,3 6,2 5,6
Tietokoneet, tietoliikennevälineet 58,5 2,6 3,8 2,1 2,6
Muu tehdasteollisuus 19,9 0,2 0,4 1,0 0,8
Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 40,6 0,2 0,5 0,9 0,8
Rakentaminen 17,1 0,2 0,7 3,8 2,9
Kauppa 24,8 1,7 4,9 13,0 10,6
Kuljetus, liikenne 17,1 0,3 1,4 4,0 3,2
Teleliikenne 50,9 0,3 1,0 1,3 1,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 60,5 1,0 3,0 3,4 3,2
Tietojenkäsittely 61,6 1,3 3,7 2,8 3,0
Liike-elämän palvelut 38,8 4,4 10,2 10,4 10,2
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 70,6 8,0 1,8 0,5 1,0
Muu tutkimus 67,4 1,7 0,5 0,1 0,3
Yliopistot 73,6 33,7 5,1 0,8 2,8
Muu korkeakoulutus 81,9 3,9 1,5 0,3 0,7
Muu koulutus 70,3 7,2 22,2 6,5 10,7
Terveydenhuolto 44,7 15,9 12,0 20,6 18,2
Julkinen hallinto 56,8 7,1 10,3 8,0 8,6
Muut toimialat 33,2 3,3 5,7 4,3 4,6
Toimiala tuntematon/puuttuu 25,3 1,6 1,4 1,3 1,3
Toimialat yhteensä 35,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilöresurssit. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.1.2007

Viittausohje:

Tilasto: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2005/tthv_2005_2007-01-17_tie_001.html