Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 helmikuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 helmikuussa. Teollisuustuotannon kasvu on alkuvuonna ollut vahvaa.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon kasvu oli helmikuussa kaksijakoinen. Tuotannon kasvuvauhti nopeutui metalliteollisuudessa. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden ja muun tehdasteollisuuden tuotanto laski edelleen. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 9,5 prosenttia vuoden 2005 helmikuuhun verrattuna. Kasvua vauhditti sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistus, joka kasvoi runsaat 12 prosenttia. Myös muun metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 6 prosenttia, kun tammikuussa kasvu oli 3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myös energiahuolto kasvoi runsaat 6 prosenttia.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 2/2005-2/2006, %


Suomen teollisuustuotannon kasvuvauhti on nopeutunut alkuvuonna. Suomen teollisuustuotanto kasvaa nyt nopeammin kuin muun EU:n teollisuustuotanto keskimäärin. Suomen keskeisten vientimaiden Saksan ja Ruotsin teollisuustuotannon kasvuvauhti on kuitenkin ollut jopa Suomea nopeampaa.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvua. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi vuoden alussa lievään laskuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %. Kemianteollisuuden tuotanto on laskenut edelleen alkuvuonna. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, helmikuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotanto on kääntynyt viime vuoden laskun jälkeen kasvuun. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi alkuvuonna kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, helmikuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. helmikuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/02/ttvi_2006_02_2006-03-31_kat_001.html