Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 1,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 lokakuussa 1,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 lokakuussa. Tammi-lokakuussa koko teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 8 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Päätoimialoista lokakuussa kasvoi eniten energiahuolto, 23 prosenttia. Muu metalliteollisuus kasvoi lähes 8 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Eniten tuotanto väheni elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 16 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden tuotanto on viimeksi laskenut yhtä paljon viisi vuotta sitten. Metalliteollisuuden tuotanto oli lokakuussa vajaat 4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden lokakuussa.

Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutos 10/2005-10/2006, %


Suomen teollisuustuotannon alkuvuoden kasvu näyttää hiipuvan. Kesän taittuessa syksyyn myös Suomen teollisuustuotanto näyttäisi saavuttaneen huippunsa.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, (Suomi, Saksa, Ruotsi ja EU 25), 2000=100

Metalliteollisuuden pitkään jatkunut kasvu kääntyi lokakuussa laskuun. Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli 45 % vuonna 2004. Kemianteollisuuden tuotannon kasvu näyttäisi tasaantuneen. Kemianteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 12 %. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi lokakuussa lievään kasvuun. Puu- ja paperiteollisuuden osuus jalostusarvosta oli 15 %.

 

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, lokakuu
(Kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus ja metalliteollisuus), 2000=100

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo-osuus vuonna 2004 oli 21 %. Elektroniikkateollisuuden tuotanto laski lokakuussa. Muun metalliteollisuuden, jonka osuus jalostusarvolla mitaten oli 24 %, tuotanto jatkoi tasaista kasvuaan.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2006, lokakuu
(Elektroniikkateollisuus ja muu metalliteollisuus), 2000=100


Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. lokakuu 2006, Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 1,2 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/10/ttvi_2006_10_2006-11-30_kat_001.html