Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, joulukuu

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 6,2 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu tuotanto väheni marraskuussa prosentin suhteessa lokakuuhun.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa tuotanto kasvoi eniten, lähes 31 prosenttia. Metallituotteiden valmistus kasvoi 16 prosenttia. Muiden koneiden ja laitteiden valmistus kasvoi runsaat 18 prosenttia. Sahatavaran työpäiväkorjattu tuotanto oli marraskuussa 5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Paperituotteiden valmistus kasvoi 3,5 prosenttia. Tuotanto väheni eniten muiden kulkuneuvojen valmistuksessa. Sen tuotanto laski 6,3 prosenttia.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2010 Marras / 2009 Marras Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2010 Marras / 2009 Marras Kausitasoitettu muutosprosentti, 2010 Marras / 2010 Loka
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 9,1 6,2 -1,0
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,6 24,3 22,4 22,9
C Teollisuus 83,6 8,2 5,2 -1,4
10 Elintarvikkeiden valmistus 7,4 4,4 0,2 0,8
11 Juomien valmistus 1,3 17,1 17,1 3,1
13 Tekstiilien valmistus 0,7 31,5 31,5 2,0
14 Vaatteiden valmistus 0,4 26,4 22,6 0,3
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 34,9 34,9 -4,9
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,3 10,5 5,0 2,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 7,5 3,1 3,5 2,8
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 2,2 -1,7 -3,0 -1,1
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,0 12,7 9,4 4,9
24 Metallien jalostus 2,1 13,1 11,7 -4,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 8,6 16,0 16,0 -0,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 11,3 20,4 18,3 -2,2
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,1 15,8 10,9 -0,8
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1,4 -6,3 -6,3 1,5
31 Huonekalujen valmistus 1,3 19,4 13,0 -0,4
32 Muu valmistus 0,9 4,9 4,9 -0,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,9 5,1 4,2 3,4
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 12,4 14,1 14,0 3,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,3 2,8 1,3 0,9
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,7 3,9 3,9 2,2
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 34,6 8,8 7,1 -0,8
Investointitavarat 31,1 9,5 6,8 -2,5
Kestokulutustavarat 1,7 17,2 9,0 -3,1
Muut kulutustavarat 14,9 5,4 2,2 -4,6
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 8,7 6,1 1,8 1,2
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,3 30,6 30,6 1,9
16-17 Metsäteollisuus 10,7 5,3 4,8 3,1
19-22 Kemianteollisuus 13,1 0,7 0,7 -6,3
24-30 Metalliteollisuus 38,5 11,7 8,5 -2,0
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 13,9 3,2 -1,7 -4,2
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26,2 15,3 12,1 -2,2
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,5 4,3 4,3 2,2
1) 2005=100

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. marraskuu 2010, Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 6,2 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/11/ttvi_2010_11_2011-01-10_kat_001_fi.html