Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, heinäkuu

Teollisuustuotanto väheni syyskuussa 1,7 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 syyskuussa 1,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012 syyskuussa. Kausitasoitettu tuotanto väheni syyskuussa 0,6 prosenttia elokuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto väheni syyskuussa 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi syyskuussa 0,4 prosenttia elokuuhun verrattuna.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2013 Syys / 2012 Syys Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2013 Syys / 2012 Syys Kausitasoitettu muutosprosentti, 2013 Syys / 2013 Elo
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -1,1 -1,7 -0,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 3,8 10,3 5,9 -14,8
C Teollisuus 82,9 -1,7 -2,4 0,4
10 Elintarvikkeiden valmistus 6,2 -2,2 -3,3 -1,0
11 Juomien valmistus 1,3 -0,3 -3,5 1,1
13 Tekstiilien valmistus 0,6 -10,9 -12,3 -3,0
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -4,4 -4,4 -1,5
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,3 -13,3 -13,3 -4,4
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,6 -0,3 -1,1 -1,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,5 1,9 1,9 2,3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,7 -11,9 -13,4 -1,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,6 -6,1 -7,1 0,3
24 Metallien jalostus 4,2 -9,0 -8,7 -8,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 7,5 -12,1 -12,1 -4,0
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 13,3 -6,8 -7,7 -5,6
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoli- valmistus 1,3 43,3 43,3 51,8
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1,3 24,7 24,7 3,3
31 Huonekalujen valmistus 1,1 -14,1 -14,1 -2,3
32 Muu valmistus 0,8 10,2 6,8 8,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,1 -0,1 -1,3 3,2
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,2 0,5 0,4 -1,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 3,1 -4,6 -5,5 -1,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 1,6 -4,1 -4,1 -0,5
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 42,5 -0,1 -0,8 -2,1
Investointitavarat 27,2 -4,2 -4,1 -0,3
Kestokulutustavarat 1,5 -15,0 -16,5 -4,8
Muut kulutustavarat 13,1 1,2 1,2 3,2
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 7,5 -1,9 -3,1 -0,9
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,3 -9,7 -12,6 -5,7
16-17 Metsäteollisuus 13,1 1,3 0,7 0,9
19-22 Kemianteollisuus 13,1 14,8 14,8 -0,8
24-30 Metalliteollisuus 37,7 -6,5 -7,2 -1,9
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 10,2 -9,8 -9,3 3,2
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 26,4 -4,1 -4,7 -1,4
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,6 33,8 29,0 12,6

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. syyskuu 2013, Teollisuustuotanto väheni syyskuussa 1,7 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/09/ttvi_2013_09_2013-11-08_kat_001_fi.html