Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2003

2003
Julkistukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2003/index.html