Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Infrastruktuuri, kiinteä: Laajakaistaliittymät vuosina 2001-2005

Vuosi DSL-
liittymät  
Kaapeli-
modeemit
Muut
2001 61 467 .. ..
2002 183 482 54 000 ..
2003 379 305 87 304 5 491
2004 665 760 113 124 6 575
2005 1 047 811 155 364 7 392

1 Esim. WLAN ja PLC
Vuonna 2001 lähteenä Liikenne- ja viestintäministeriö.

DSL-liittymät kattavat teleyritysten loppukäyttäjille toimittamat xDSL-liittymät, taloyhtiöille toimitetut liittymät sekä kiinteistöliittymät (85 800 vuonna 2005), jotka teleyritykset ovat jakaneet loppukäyttäjille. Tiedot eivät sisällä taloyhtiöille toimitettuja xDSL-liittymiä loppuasiakastasolle jaettuna.

Liittymistä 29 prosenttia oli siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 19 prosentilla siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 8 Mbit/s ja 10 prosentilla siirtonopeus oli 8 Mbit/s tai sitä suurempi.

Vuoden 2005 lopussa loppukäyttäjille toimitetuista DSL-liittymistä ja kiinteistöliittymistä 81 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 19 prosenttia yritysten käytössä.


Päivitetty 1.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2005, Infrastruktuuri, kiinteä: Laajakaistaliittymät vuosina 2001-2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2005/tvie_2005_2006-06-01_tau_006.html