Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 12. Teleyritysten liikevaihto ja liikevaihdon jakauma vuosina 1998-2006

Liikevaihto 1)     1998     1999     2000     2001     2002      2003     2004     2005     2006
Liikevaihto, milj. euroa 3 270,2 3 798,5 4 364,5 4 691,2 4 582,8 4 442,7 4 592,6 4 259,8 4 510,5
Muutos, %   16,2 14,9 7,5 .. -3,1 3,4 -7,2 5,9
Liikevaihdon jakauma, %
Paikallispuhelintoiminta2) 21,4 19,2 18,6 17,3 13,3 16,7 14,8 12,8 11,6
Kaukopuhelintoiminta 2,1 1,9 1,6 1,3 1,3 1,4 0,9 0,5 0,4
Kansainvälinenpuhelintoiminta 6,2 5,0 3,8 4,9 5,0 2,0 1,2 0,8 0,6
Matkaviestintä3) 35,6 39,3 41,6 42,6 45,2 50,4 52,0 50,3 50,1
Datasiirto4) .. .. 9,2 .. 11,0 14,4 15,8 18,2 16,9
Muu toiminta 34,7 34,6 25,1 33,9 24,2 15,1 15,3 17,4 20,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Vuodesta 2002 alkaen liikevaihto rajattu aiempaa tarkemmin kotimaan liiketoimintoihin. Vuoteen 2001 saakka liikevaihdon jakauman osuudet ovat osittain arvioita. Vuoden 2003 tietojen osalta liikevaihdon erittelyä tulolähteittäin on tarkennettu aiemmasta, joka saattaa vaikuttaa vuosien 2002 ja 2003 jakaumien vertailtavuuteen.

2) Sisältää yhteenliittämismaksut sekä mm. paikallisverkko- ja perusmaksuja sekä liittymien asennusmaksut.

3) Sisältää sekä puhe- että lisäarvopalvelut ja langattoman datasiirron. Sisältää myös mm. kuukausimaksut.

4) Sisältää myös internet-toiminnan sekä laajakaistaliittymien asennus-, kytkentä-, avaus- ja kuukausimaksut sekä tietoturvapalvelut.

Lähde: Televiestintä 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 5.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2006, Taulukko 12. Teleyritysten liikevaihto ja liikevaihdon jakauma vuosina 1998-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2006/tvie_2006_2007-06-05_tau_012_fi.html