Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 10. Teleyritysten henkilöstön määrä vuosina 1995-2008

Vuosi Henkilökunta
yhteensä
Muutos, %
1995 16 405  
1996 16 856 2,7
1997 17 976 6,6
1998 1) 19 448 8,2
1999 21 601 11,1
2000 24 190 12,0
2001 25 015 3,4
2002 2) 19 426 ..
2003 17 433 -10,3
2004 17 422 -0,1
2005 16 385 -6,0
2006 14 487 -11,6
2007 13 385 -7,6
2008 11 969 -10,6
1) Vuodesta 1998 alkaen henkilökunta keskimäärin.
2) Tarkastelu rajattu aiempaa tarkemmin kotimaan liiketoimintoihin.

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Taulukko 10. Teleyritysten henkilöstön määrä vuosina 1995-2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tau_010_fi.html