Suomen virallinen tilasto

Työolot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Epävarmuuden keskellä työoloissa myös myönteistä muutosta
26.11.2014
Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimus näyttää epävarmuuden kasvaneen merkittävästi suomalaisessa työelämässä viime vuosina. Samaan aikaan työoloissa on kuitenkin tapahtunut paljon myös myönteistä kehitystä, ja työn arvostus on kasvanut.

Seuraava julkistus:
11.12.2019

Kuvaus: Työolotutkimus on vuodesta 1977 lähtien tehty laaja käyntihaastattelututkimus, jonka avulla seurataan työoloja ja niiden muutosta palkansaajien näkökulmasta. Työolot käsitteenä sisältää niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset työympäristötekijät. Lisäksi tutkimus sisältää tietoa muun muassa työn ja perheen yhteensovittamisesta, palkansaajien eläkeaikeista ja työhistoriasta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatinvaihto, eläkeaikomukset, esimiestyö, etätyö, kehittymismahdollisuudet, kiire, liikkuva työ, määräaikainen työ, osa-aikatyö, palkkaus, pätkätyö, sairastavuus, sairauspoissaolot, tasa-arvo, syrjintä, tiimityö, työaika, työelämä, työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, työilmapiiri, työkokemus, työmarkkina-asema, työn kuormittavuus, työn merkitys, työn organisointi, työpaikat, työolot, työpaikan vaihto, työpaikkakiusaaminen, työpaikkakoulutus, työpaikkaväkivalta, työsuhde, työterveys, työtyytyväisyys, työyhteisöt, työympäristö, vaikutusmahdollisuudet, vuokratyö, vuorotyö, ylityö.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
4.1.2018
Työolotutkimus-tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Työolot.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työolot [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2874. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyoolot/index.html