Julkaistu: 10.6.2005

Kouluttamattomien työttömyysaste kaksinkertainen koulutettuihin verrattuna

Työllisistä 78,5 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuonna 2003, missä on kasvua 4 prosenttiyksikköä vuoteen 1997 verrattuna. Palkansaajista koulutettuja oli 80 prosenttia mutta yrittäjistä vain 70 prosenttia. Työssäkäyvillä naisilla oli korkea-asteen koulutus 39,2 prosentilla ja miehillä 30,6 prosentilla vuonna 2003. Koulutettujen työttömyysaste oli 7,5 ja vain perusasteen koulutuksen omaavien 14,3 prosenttia vuonna 2003. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen koulutusta ja ammattia käsittelevästä julkaisusta.

Vuodesta 1997 on teknisen, tieteellisen, opetus- ym. humanistisen työn ammateissa sekä hallinto- ja toimistotyön ammateissa työllisten määrä kasvanut 15,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2003. Teollisen työn ja rakennustyön ammateissa työllisten määrä on kasvanut vain 6 prosenttia ja maa- ja metsätaloustyön ammateissa laskenut 17 prosenttia.

Työttömyysaste koulutusasteen mukaan vuosina 1997-2003

Lähde: Työvoiman koulutus ja ammatit 1997-2003, Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Anne Kirjavainen (09) 1734 3413,
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 10.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2003/tyti_2003_2005-06-10_tie_001.html