Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 22.6.2004

Työllisyysaste pysyi edellisen vuoden tasolla

Työllisten määrä pysyi toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lähes ennallaan. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli toukokuussa 67,7 prosenttia. Edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna työllisyys väheni maataloudessa, teollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Työpaikat lisääntyivät rakentamisessa, liike-elämän palveluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 313 000 eli 7 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli 11,6 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä pysyi lähes ennallaan toukokuuhun 2003 verrattuna.

Työllisyyden muutokset 5/2003 - 5/2004, tuhatta henkeä

  Toukokuu 2004 Toukokuu 2003 MUUTOS, %
5/03 - 5/04
Työlliset yhteensä 2 377 2 381 -0,2
Työllisyysaste, % 67,7 67,8 -0,1 2
Työttömät 1 313 306 2,4
Työttömyysaste, % 11,6 11,4 0,2 2
Työvoima yhteensä 2 691 2 687 0,1
Työvoimaosuus, % 68,4 68,5 -0,1 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 241 1 238 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Lehdistötiedote

Lähde: Työvoimatutkimus 2004, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Salme Kiiski (09) 1734 3230, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 22.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2004/05/tyti_2004_05_2004-06-22_tie_001.html