Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 24.8.2004

Työttömien määrä ennallaan heinäkuussa 2004

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 212 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisen vuoden heinäkuussa oli 7,9 prosenttia.

Työllisiä oli heinäkuussa 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli 70,6 prosenttia. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Työpaikat vähentyivät teollisuudessa, rakentamisessa ja kuljetuksessa.

Työllisyyden muutokset 7/2003 - 7/2004, tuhatta henkeä

  Heinäkuu 2004 Heinäkuu 2003 MUUTOS, %
7/03 - 7/04
Työlliset yhteensä 2 490 2 473 0,7
Työllisyysaste, % 70,6 70,5 0,1 2
Työttömät 1 212 213 -0,7
Työttömyysaste, % 7,8 7,9 -0,1 2
Työvoima yhteensä 2 701 2 687 0,6
Työvoimaosuus, % 68,6 68,4 0,2 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 234 1 241 -0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Lehdistötiedote

Lähde: Työvoimatutkimus 2004, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salme Kiiski (09) 1734 3230, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 24.8.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2004/07/tyti_2004_07_2004-08-24_tie_001.html