Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 21.12.2004

Työllisyys lisääntyi marraskuussa 2004

Työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 2 362 000 eli 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä oli 67,1 prosenttia. Edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi teollisuudessa, kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähentyivät rakentamisessa ja liikenteessä.

Työttömiä oli marraskuussa 207 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se edellisen vuoden marraskuussa oli 8,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 11/2003 - 11/2004, tuhatta henkeä

  Marraskuu 2004 Marraskuu 2003 MUUTOS, %
11/03 - 11/04
Työlliset yhteensä 2 362 2 317 1,9
Työllisyysaste, % 67,1 65,9 1,2 2
Työttömät 1 207 208 -0,3
Työttömyysaste, % 8,1 8,2 -0,1 2
Työvoima yhteensä 2 569 2 525 1,7
Työvoimaosuus, % 65,2 64,2 1,0 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 371 1 406 -2,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Lehdistötiedote

Lähde: Työvoimatutkimus 2004, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 21.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2004/11/tyti_2004_11_2004-12-21_tie_001.html