Julkaistu: 8.4.2005

Työllisyys pysyi ennallaan vuonna 2004

Vuonna 2004 työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 365 000 henkilöä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste, 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuus vastaavasta väestöryhmästä, oli 67,2 prosenttiia eli lähes sama kuin vuonna 2003. Vuonna 2004 työllisten määrä väheni maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Uusia työpaikkoja syntyi julkisissa ja muissa palveluissa sekä kaupassa. Tämä käy ilmi viikolla 15 ilmestyvästä Tilastokeskuksen Työvoimatilasto 2004 vuosikatsauksesta.

Vuonna 2004 jatkuvaa kokoaikatyötä teki 74,7 prosenttia palkansaajista. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 16,2 prosenttia palkansaajista. Vuonna 2004 kaikista palkansaajista 13,2 prosenttia eli 272 000 henkeä teki osa-aikatyötä.

Työttömiä oli vuonna 2004 keskimäärin 229 000 henkeä, miehiä 118 000 ja naisia 111 000 henkilöä. Työttömien miesten määrä aleni 6 000 hengellä, naisten pysyi ennallaan. Työttömyysaste, työttömien osuus työvoimasta, laski 9,0 prosentista 8,8 prosenttiin. Vuonna 2004 kaikista työttömistä 22 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä eli niitä, joiden työttömyys kesti yhtäjaksoisesti yli vuoden.

Työllisten määrän muutos edellisestä vuodesta

Lähde: Työvoimatilasto 2004, vuosikatsaus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olga Kambur (09)1734 3565, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 8.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2004/tyti_2004_2005-04-08_tie_001.html